ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ


...

10.12.2018 9:58     

   ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບປັບປຸງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຮັດກຸມຂຶ້ນ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກ່ອນຈະຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8, ວັນທີ 7 ທັນວາ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ສສຊ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີບາງເນື້ອໃນສໍາຄັນວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງ ສາປະເທດຊາດ ທັງແມ່ນພາກສ່ວນສໍາຄັນໃນຂະແໜງ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ທະ ນາຄານສາມາດດຶງດູດເອົາການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປັດຈຸບັນມີທະ ນາຄານທຸລະກິດທັງໝົດ 43 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນທະນາຄານກຸ່ມທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 9 ແຫ່ງ, ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດມີ 29 ແຫ່ງ; ປັດຈຸບັນ ມີບັນຊີເງິນຝາກຫຼາຍກວ່າ 3.100.000 ບັນຊີ (ສາມລ້ານໜຶ່ງແສນບັນຊີ), ບັນຊີເງິນກູ້ 150.000 ບັນຊີ (ໜຶ່ງແສນຫ້າສິບພັນບັນຊີ), ຈໍານວນຍອດເງິນຝາກມາເຖິງເດືອນກັນຍາ 2018 ກວມເອົາ 55,8% ຂອງ GDP , ຍອດເງິນກູ້ຮອດເດືອນກັນຍາ 2018 ກວມເອົາ 48,9% ຂອງ GDP. ສະນັ້ນ ຮ່າງກົດໝາຍສະ ບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດຫຼັກການພື້ນຖານໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທະ ນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງຂອງກົດໝາຍໃນໄລຍະໃໝ່ ໄດ້ປັບປຸງຂອບເຂດຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພ້ອມນີ້ໄດ້ປັບປຸງທຶນຈົດທະບຽນ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຈາກ 300 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 500 ຕື້ກີບ, ປັບປຸງຈໍານວນເງິນລົງທຶນຕໍ່າສຸດ ຈາກ 100 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 300 ຕື້ກີບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງຮູບແບບວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ ໂດຍສະເພາະ ຮູບແບບທະນາຄານຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ. ໂຄງປະກອບຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ປະກອບມີ 11 ພາກ 14 ໝວດ 106 ມາດຕາ; ສ່ວນກົດໝາຍສະບັບປັດ ຈຸບັນມີ 7 ພາກ 6 ໝວດ 89 ມາດ ຕາ, ຊຶ່ງໄດ້ປັບປຸງຮຽບຮຽງ ເນື້ອໃນເກົ່າຄືນໃຫມ່ມີ 62 ມາດຕາ, ປັບປຸງການຂຽນ 21 ມາດຕາ, ເພີ່ມໃໝ່ 41 ມາດຕາ, ຮັກສາໄວ້ 2 ມາດຕາ ແລະ ຕັດອອກ 15 ມາດຕາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສສຊ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາ ພາກ, ໝວດ, ແລະ ມາດຕາຕ່າງໆມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະສົມບູນ ສສຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ມາດຕາ 5 ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດ, ພາກ 2 ການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານ ຊຶ່ງ ສສຊ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນມາດຕາ 8, 9, 12, 18 ແລະ ມາດຕາ 22, ພາກ 3 ທຸລະກິດການທະນາຄານ ແລະ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ລົງເລິກມາດຕາ 35, 37 ແລະ ມາດຕາ 45 ແລະ ມາດຕາອື່ນໆອີກ. ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນຳໄປພິຈາລະນາປັບປຸງແກ້ໄຂ, ກ່ອນຈະລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາ. ( ຂ່າວ : ແສງຈັນ)