ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 18


...

10.12.2018 9:59     

   ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ນຳພາ ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄອຊີທີ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 18 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ທັນວາ 2018, ທີ່ເມືອງບາຫຼີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງການ ໄອຊີທີ ໃນປະເທດອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ລະບົບຄວາມສົມດູນທາງດີຈີຕອນ ໃນອະນາຄົດ ເພື່ອການພັດທະນາຂອງອາຊຽນ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ຄື: ໄດ້ປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແມ່ບົດໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນແມ່ບົດເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 2020 ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ອາຊຽນເປັນເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າທຸກປະເທດ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ລວມທັງການ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຂອງສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງບັນດາແຜນງານ ເພື່ອຍົກ ລະດັບການຮ່ວມມື ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໄລ ຍະສຸດທ້າຍໃຫ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ເຊັ່ນ: ແຜນງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນດ້ານດີຈີຕອນ, ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ບັນດາແຜນງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງ ດ້ານອຸດສາຫະກຳໄອຊີທີ ໃນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ ອູບຸດ ໃນ 4 ບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ຄື: ເສີມຂະຫຍາຍລະບົບຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປັບເຂົ້າກັນຂອງບັນດານິຕິກຳພາຍໃນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດດີຈີຕອນຂອງພາກພື້ນ ໂດຍສະ ເພາະ ການດຳເນີນທຸລະກຳດີຈີຕອນ ລະຫວ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ລະບົບໂທລະສັບລະຫວ່າງປະເທດ, ລະບົບປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດີຈີຕອນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາ ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງນິຕິກຳ ເພື່ອຄວາມສົມດຸນ ລະຫວ່າງ ການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງນະວັດຕະກຳໄອຊີທີ ແລະ ຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດ ກັບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້. ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອຮອງຮັບກັບຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ໂດຍສະເພາະການສ້າງມາດຕະຖານທາງດ້ານທັກສະ, ການພັດທະນາບົດແນະນຳທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮັບເອົາ ແລະ ປະຍຸກນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ. ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດຂຶ້ນຕື່ມ ໃນການຮັບມືກັບໄພອັນຕະລາຍທາງດ້ານ ໄຊເບີ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານທັກສະ. ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃນຖານະເປັນຮອງປະທານຂອງກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 18 ແລະ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 19 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນທ້າຍປີ 2019. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ມີການປະຊຸມສອງຝ່າຍກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມື ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການສື່ສານທາງໄຊເບີ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ, ການແກ້ບັນຫາ ຄື້ນຄວາມຖີ່ລົບກວນຕາມ ຊາຍແດນ ແລະ ສົ່ງເສີມນັກທຸ ລະກິດດ້ານໄອຊີທີຂອງທັງ ສອງຝ່າຍ. (ຂ່າວ-ພາບ: ປທສ)