ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ


...

11.01.2019 9:24     

   ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະ ນາໃຫ້ການບໍລິການ ການເງິນແບບຄົບວົງຈອນ ພ້ອມທັງຍົກສູງການບໍລິການ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມລາວ ແລະ ກ້າວສູ່ສາກົນ ເທື່ອລະກ້າວ. "JDB ຍົກສູງວຽກງານ ບໍລິການ ໃຫ້ເປັນທີ່ປະທັບໃຈ ທັນຍຸກທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຖືເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ດ້ວຍລະບົບເຕັກ ໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ສ້າງຜົນ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກຝ່າຍສາ ມາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມກັນ ແລະ ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການພັດ ທະນາປະເທດຊາດ ". ໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ ທີ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເປີດການນໍາໃຊ້ສູນບໍລິການໃໝ່ ຢູ່ຊັ້ນ 2 ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງປ່ຽນແປງຮູບໂສມຂອງສູນບໍລິການເກົ່າ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝໂອໂຖງ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເປັນທີ່ຈັບອົກຈັບໃຈລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃນວັນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມີການເປີດຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຄື: ໂຄງການເງິນຝາກສະສົມດອກເບ້ຍຄູນ 2 ໂດຍ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາ ຄານຮ່ວມພັດທະນາຕະຫຼອດເຖິງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ກໍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ເພື່ອເປັນການລະດົມທຶນ ເງິນຝາກໃນຮູບແບບໃໝ່ເພື່ອ ສ້າງຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ເຈາະ ກຸ່ມລູກຄ້າບຸກຄົນທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ ຕ້ອງການເກັບສະສົມເງິນໃຫ້ລູກຫຼານ ເພື່ອໃຊ້ເປັນທຶນການສຶກສາໃນອະນາຄົດ, ເປັນການ ບໍລິການເງິນຝາກພິເສດ ໄລຍະເວລາ 3 ປີ ມື້ສິ້ນສຸດໂຄງການ ແມ່ນວັນທີ 31/12/2021, ອັດ ຕາດອກເບ້ຍບັນຊີຝາກປະຢັດ x 2, ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທຸກມື້, ດອກເບ້ຍໂອນເຂົ້າບັນຊີທຸກ 6 ເດືອນ, ຖອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ເມື່ອຄົບກຳນົດ, ເງື່ອນໄຂໃນການເປີດບັນຊີ: ເປີດບັນຊີຂັ້ນຕາໍ່ 200.000 ກີບ, 1000 ບາດ, 30 ໂດລາ ຫຼື 200 ຢວນ, ການຝາກຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຄັ້ງທຳອິດ, ສາມາດຝາກໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ, ໃນແຕ່ລະ ເດືອນ ຕ້ອງມີການຝາກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງ, ສາມາດຝາກເຂົ້າບັນຊີທີ່ໜ່ວຍບໍລິການໃດກໍໄດ້. ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະ ນາເປັນທະນາຄານທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ປັດຈຸບັນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາມີ ໜ່ວຍບໍລິການທັງໝົດ 58 ໜ່ວຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ ແລະ ຈະເປີດຕື່ມອີກ 1 ໜ່ວຍ ໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແບບຄົບວົງຈອນ ພ້ອມກັນ ນັ້ນ JDB ກໍໄດ້ພັດທະນາທະ ນາຄານໃຫ້ກາຍເປັນ Digital Banking ເທື່ອລະກ້າວ, ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ໂດຍໄປຕາມຄຳຂວັນຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ "ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ". (ຂ່າວ: ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ)