ປີ 2018 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ


...

06.02.2019 9:15     

   ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະ ນາໄດ້ຈັດພິທີ ສະຫຼຸບຜົນງານປີ 2018 ແລະ ແຜນການປີ 2019 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ກຸມພາຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບປີ 2018 ແລະ ວາງແຜນ ການປີ 2019, ໄດ້ຍ້ອງຍໍ ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໄດ້ຮັບລາງວັນໂລ້ຄໍາ ຈໍານວນ 7 ທ່ານ ແລະ ຍ້ອງຍໍຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໄດ້ຮັບລາງວັນໂລ້ເງິນ ຈໍານວນ 8 ທ່ານ ໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ທີ່ ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ມີກຳລັງໃຈ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ. ປີ 2018 ຖືວ່າເປັນປີ ທີ່ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ກໍເປັນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຄົບຮອບ 30 ປີ ແລະ ໄດ້ເປີດໜ່ວຍບໍລິການເພີ່ມຕື່ມອີກ 5 ໜ່ວຍ ຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນປີ 2018 ແມ່ນມີຜົນກຳໄລ ຢ່າງໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ປັດຈຸບັນທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາມີໜ່ວຍບໍລິການທັງໝົດ 58 ໜ່ວຍບໍລິການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເພື່ອສະໜອງລູກຄ້າໄດ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກມວນຊົນເຊັ່ນ: ເງິນກູ້ເພື່ອພະນັກງານ, ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສໍາເລັດການອອກຜະລິດຕະພັນເຮັດທຸລະກໍາການເງິນຜ່ານມືຖື (Mobile Banking) ຫຼື ເວົ້າຫຍໍ້ ວ່າ: JDB Yes ແລະ Yes pay (QR Code) ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເຊັ່ນ: ອອກບັດ Union Pay ແລະ ອື່ນໆ ອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນ Digital Banking ເທື່ອລະກ້າວ. ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍໂຄງການກັບທະນາຄານອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ, ເສຍຄ່າທາງລົດປະຈໍາປີ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ,ກໍເປັນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍການຕອບສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ພະນັກງານໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄຳ້ປະກັນ 15 ເທົ່າຂອງເງິນເດືອນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານ ທະນາຄານ JDB ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ. ໃນບໍ່ດົນມານີ້, ທາງ JDB ໄດ້ມີການອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ກໍຄື ເງິນຝາກດອກເບ້ຍຄູນສອງ (X 2) ມາຮັບໃຊ້ລູກ ຄ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການກ່ຽວກັບການອອກຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອອອກມາຮັບໃຊ້ ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ໂດຍໄປຕາມຄຳຂັວນຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ " ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ ". (ຂ່າວ:JDB)