ສະຫຼອງຜົນສຳເລັດການຍົກຍ້າຍ ຈັດສັນ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2


...

02.04.2019 9:04     

   ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສຳເລັດວຽກງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການນ້ຳເທີນ2ແລະປະກາດສ້າງຕັ້ງອຸທິຍານແຫ່ງນາກາຍ-ນຳ້ເທີນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມີນາ ຜ່ານມາທີ່ເດີ່ນອ່າງເກັບນໍ້າຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ທ່ານ ຄຳສີ ອຸດທິວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ຄຳມ່ວນ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂກທີ່ຖຶກເຊີນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້່າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ທ່ານ ສົມພົງ ວັນໄພທອງ ເຈົ້າເມືອງໆ ນາກາຍ, ຄະນະກຳມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂັ້ນເມືອງໄດ້ລາຍງານຜົນສຳເລັດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ເທີນ 2 ທີ່ເມືອງນາກາຍໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນຊຶ່ງເມືອງນາກາຍມີ 3 ເຂດພູມສັນຖານຄື: ເຂດພູດອຍ, ເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູພຽງ, ໃນເຂດພູພຽງແມ່ນກວມເອົາເນື້ອທີ່ຂອງການສ້າງຕັ້ງໂຄງການໃນນີ້ລວມມີ 16 ບ້ານ ແລະ ຕື່ມອີກ 2 ບ້ານທີ່ມາຈາກເມືອງຄຳເກີດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລວມທັງໝົດມີ 1.374 ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ ໄດ້ປຸກເຮືອນທົດແທນ, ໄລຍະດຳເນີນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນມີ 3 ໄລຍະຄື : ສ້າງບ້ານຍົກຍ້າຍເປັນບ້ານສາທິດ, ຍົກຍ້າຍແບບຮີບດ່ວນ ແລະ ຍົກຍ້າຍເຂົ້າສູ່ເຮືອນຖາວອນ ໂດຍໄດ້ຈັດສັນອາຊີບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 5 ອາຊີບຄື: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ປະມົງ, ປ່າໄມ້ແລະ ບໍລິການ, ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍົກຍ້າຍຈັດສັນຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ເມືອງນາກາຍມີຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ປະກາດເມືອງນາກາຍເປັນເມືອງພົ້ນທຸກ, ເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມໍຕົ້ນບຳລຸງ ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງໂຄງການຕາມສັນຍາສຳປະທານ 10 ກວ່າປີ ແລະ ໄລຍະຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄດ້ຍືດເວລາອອກເຖິງ 2 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2005 -2017 ລວມເວລາ 12 ປີ ເປັນໄລຍະປະຕິບັດແຜນງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈົນເຖິງເດືອນກໍລະກົດ 2018 ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຄະນະຊ່ຽວຊານສາກົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນສຳເລັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນທ່ານໂອຣີເວຍ ດິດຣີ ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຍັງໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ເທີນສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາປະກອບມີ 3 ຂາຮຸ້ນໃນປັດຈຸບັນຄື: ບໍລິສັດໄຟຟ້າຝຣັ່ງ 40% ບໍລິສັດລົງທຶນໄຟຟ້າລາວ 25 % ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້າການຜະລິດປະເທດໄທ 35% ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດແມ່ນ 6.000 GWH ຕໍ່ປີ,ໂດຍມີອາຍຸສຳປະທານ 25 ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໂຄງການທັງໝົດຈະຖຶກມອບ - ໂອນ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວໂດຍບໍ່ຄິດມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫຼອດອາຍຸການສຳປະທານລັດຖະບານຈະມີລາຍຮັບປະມານ 2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ກ່ຽວກັບການປິດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພັນທະຂອງບໍລິສັດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາຊຸມຊົນຈະເມິດໄປພັນທະດັ່ງກ່າວຈະຖືກສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານກອງທຶນພັດທະນານຳ້ເທີນ 2 ຕາມທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃຫ້ແຂວງຄຳມ່ວນຕະຫຼອດອາຍຸສຳປະທານຈຳນວນ 750.000 ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ເປັນກຽດກ່າວຮັບຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ເປີດໄລຍະໃໝ່ແຫ່ງການພັດທະນາເມືອງນາກາຍໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ຄຳສີ ອຸດທິວົງ ໃນນາມຕາງໜ້າປະທານຄະນະກຳມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້ເທີນ 2 ພ້ອມທັງໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງຄະນະລັດຖະບານຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານຮ່ວມໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ທີມງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ພ້ອມກັນປະເຊີນໜ້າບັນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນພິທີຍັງໄດ້ຮັບຟັງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ - ນໍ້າເທີນ, ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ - ນໍ້າເທີນ. ຈາກນັ້ນ,ພິທີກໍໄດ້ຮ່ວມລັ່ນຄ້ອງ 9 ບາດເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສຳເລັດວຽກງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການນຳ້ເທີນ 2 ແລະ ເປີດໄລຍະໃໝ່ແຫ່ງການພັດທະນາເມືອງນາກາຍ ພ້ອມທັງຮ່ວມຕັດແຖບຜ້າເປີດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ - ນຳ້ເທີນ ເປັນສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປີດປ້າຍອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ ນຳ້ເທີນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ພິເສດພາຍໃນງານຍັງມີການວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ຫັດຖະກຳຈັກສານ, ແຜ່ນແພ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ກິດຈະກຳເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ມີການສະແດງສິລະປະຈາກນັກຮ້ອງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງລາວເຮົາ. (ຂ່າວ:ມະນີວັນ)