ປີຜ່ານມາ ການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ບັນລຸ 11 ຕື້ກວ່າໂດລາ


...

02.04.2019 9:03     

   ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການປີ 12% ແລະ ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ 57.612 ຕື້ກີບ, ໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 11 ຕື້ກວ່າໂດລາ, ໃນນີ້ ການສົ່ງອອກປະຕິບັດໄດ້ 5,4 ຕື້ກວ່າໂດລາ, ລື່ນແຜນການ 7,8% ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,9% ເມື່ອທຽບ ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. ສ່ວນການນຳເຂົ້າ 5,8 ຕື້ໂດລາ. ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປະຈຳປີ 2018 ໄດ້ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 - 2 ເມສາ ນີ້, ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ບຸນມີ ມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2019, ມີບາງຕອນສຳຄັນວ່າ: ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໃນ ປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 10.770 ຕື້ກີບ, ລື່ນແຜນການປີ 12% (ໂຕເລກແຜນແມ່ນ 9.614 ຕື້ກີບ) ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 16,97%. ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າພາຍໃນ (ການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລິການ) ໃນປີ 2018 ແມ່ນ 57.612 ຕື້ກີບ, ລື່ນແຜນການ 0,39% (ໂຕເລກແຜນແມ່ນ 57.386 ຕື້ກີບ); ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາມີອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 12,65%. ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ 11.258 ລ້ານໂດລາ. ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2018 ລື່ນແຜນການ 13% ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16%.ໃນນີ້, ການສົ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ 5.410 ລ້ານໂດລາ, ລື່ນແຜນການ 7,8% (ແຜນການສົ່ງອອກ 5.015 ລ້ານໂດລາ) ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 5.848 ລ້ານໂດລາ, ລື່ນແຜນການ 17% (ແຜນການນໍາເຂົ້າ 4.978 ລ້ານໂດລາ) ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 21% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ ຜ່ານມາ. ການປະຕິບັດບາງວຽກຈຸດສຸມທີ່ພົ້ນເດັ່ນຕາມ 3 ແຜນງານ/ເສົາຄໍ້າ: 1/.ແຜນງານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍລວມແມ່ນມີຜົນສໍາເລັດສູງ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສັນຍາຕ່າງໆ ໃນນາມ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອົງການໆຄ້າໂລກ (WTO); ເຈລະຈາສັນຍາການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ໃນຂອບຫຼາຍຝ່າຍ, ຂອບພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ, ຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຂອບອື່ນໆ, ຊຶ່ງການຄ້າສອງຝ່າຍ ກັບບັນດາ ຄູ່ຄ້າຫຼັກມີ ລາວ-ຈີນ, ລາວ-ຫວຽດນາມ, ລາວ-ໄທ. 2/. ດ້ານການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 12/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຂໍ້ຈໍາກັດ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ກໍຄືການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ມີບາດກ້າວປ່ຽນແປງໃໝ່ຄື: ສຸມໃສ່ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ລຸ່ມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ທຸກຂະແໜງການ ເອົາໃຈໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີບາດກ້າວໃໝ່ ທາງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຊຶ່ງສາມາດຫຼຸດຂັ້ນຂອດ ຈາກ 10 ຂອດ ເຫຼືອປະມານ 3-4 ຂອດ, ຫຼຸດເວລາການ ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຈາກ 174 ວັນ ຍັງເຫຼືອປະມານບໍ່ເກີນ 30-40 ວັນ. 3/.ແຜນງານການສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍການສຸມໃສ່ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ 7 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປ່ອຍສິນເຊື່ອຕາມລະບົບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເອງ, ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສ້າງເປັນກອງທຶນ ເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອຜ່ານທະນາຄານໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍຄືຫົວໜ່ວຍ SMES ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້. ການສົ່ງເສີມການຄ້າ ທີ່ຕິດພັນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດລວມທັງໝົດ 68 ຄັ້ງ ຊຶ່ງມີທຸລະກິດລາວທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມງານທັງໝົດ 385 ຫົວໜ່ວຍ. ສ່ວນການສົ່ງເສີມສິນຄ້າທ່າແຮງແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສິນຄ້າສອງປະເພດທີ່ເປັນທ່າແຮງຕົ້ນຕໍ ຄື: ກາເຟ ຊຶ່ງສົມທົບ ກັບ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປັບປຸງຄະນະສົ່ງເສີມກາເຟແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານຍຸດທະສາດກາເຟ 2025 ແລະ ເຂົ້າ: ແມ່ນສໍາເລັດການສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາການສົ່ງອອກເຂົ້າ ໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ເອີຣົບ. ການສົ່ງເສີມສິນຄ້າໂອດ໋ອບ: ໃນປີ 2018 ສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ກາໝາຍ ODOP ແຫ່ງຊາດໄດ້ທັງໝົດ 20 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ 11 ຫົວໜ່ວຍ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 8 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງ 1 ຫົວໜ່ວຍ. (ພາບ + ຂ່າວ: ສຸກສະຫວັນ)