ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ


...

11.04.2019 9:23     

   ທ່ານ ຈູມສີ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ລາຍງານຕໍ່ກັບສະພາບຜົນຜະລິດລະດູແລ້ງ ສົກ 2019 ວ່າ: ໃນທົ່ວເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ມີແຜນສູ້ຊົນຜະລິດ ເຂົ້ານາແຊງ ໃນເນື້ອທີ່ 2.400 ເຮັກຕາ ໃນ 12 ໂຄງການຊົນລະປະທານ ແຕ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 2.078 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 86% ໃນນັ້ນຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 1.246 ເຮັກຕາ ແລະ ເປັນສະບຽງອາຫານ 832 ເຮັກຕາ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນສາມາດ ເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ 80% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ ໃນກາງ ເດືອນເມສາ 2019, ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບ 5,7 ໂຕ່ນຕໍ່ເຮັກຕາ. ສຳລັບການປູກພືດລະດູແລ້ງ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 520 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ປູກເປັນສິນຄ້າແມ່ນກວມເອົາ 80% ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກໝາກແຕງຍີປຸ່ນ ແລະ ຢາສູບ. ນອກນີ້ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຍັງໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູຝົນໂດຍສະເພາະການປູກເຂົ້ານາປີ ແລະ ການສະໜອງແນວພັນເພື່ອທົດແທນໃນເຂດທີ່ຖືກເສຍຫາຍຈາກນ້ຳຖ້ວມໃນລະດູຝົນທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຕາມແຜນການ ຜະລິດເຂົ້ານາປີໃນທົ່ວເມືອງມີຈຳນວນ 8.600 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານ 40% ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າກວມເອົາ 60%. (ຂ່າວ: ກອງຄຳ)