ປີຜ່ານມາຍອດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ບັນລຸ 1 ຕື້ກວ່າໂດລາ


...

       ໃນປີ 2016 ມູນຄ່າການ ສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດຕະ ພັນກະສິກຳບັນລຸ 1 ຕື້ກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ ສິນ ຄ້າຫຼັກໆແມ່ນສາລີແຂງ, ກາ ເຟ, ມັນຕົ້ນ, ເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກ ຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມການພັດທະ ນາກະສິກຳສະອາດຕິດພັນກັບ ວຽກງານປູກຝັງປະຈຳປີ 2016 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ເມສາ ຜ່ານມານີ້ ທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍມີທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ກ່າວ ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີ ຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໃນທ່າມ ກາງທີ່ບັນດາຊາວກະສິກອນ ກຳລັງສຸມໃສ່ການບົວລະບັດ ເຂົ້ານາແຊງ, ພືດລະດູແລ້ງ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຜະ ລິດລະດູຝົນ ຊຶ່ງຂະແໜງປູກ ຝັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການ ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ ການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕາມທິດກະ ສິກຳສະອາດ ສີຂຽວ ແລະ ຍືນ ຍົງ. ຂະນະດຽວກັນຂະແໜງ ປູກຝັງກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນ ສຳຄັນເຂົ້າໃນລວມຍອດຜະລິດ ຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ຂອງ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນປີ 2016 ຜ່ານມາ ສາມາດສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະ ຫະລັດ, ໃນນັ້ນ ພືດທີ່ມີທ່າ ແຮງສົ່ງອອກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ສາລີແຂງ, ກາເຟ, ມັນຕົ້ນ, ໝາກກ້ວຍ, ໝາກໂມ, ເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່າວອີກ ວ່າ: ກະສິກຳສະອາດຖືວ່າເປັນ ນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງເປັນລະບົບການຜະລິດທີ່ ຄຳນຶງເຖິງການນຳໃຊ້ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນ ຍົງເປັນການຜະລິດທີ່ສະໜອງ ອາຫານທີ່ສະອາດໃຫ້ແກ່ສັງ ຄົມ, ການພັດທະນາກະສິກຳ ສະອາດ ມີ 4 ລະບົບຄື: ການ ຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ, ການຜະ ລິດກະສິກຳທີ່ດີ, ການຜະລິດ ກະສິກຳປອດຢາປາບສັດຕູ ພືດ (ແບບໃຊ້ສານເຄມີ) ແລະ ການຜະລິດແບບທຳມະຊາດ. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາ ກົມກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍກະສິກຳສະອາດ ຊຶ່ງກົມປູກຝັງມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດ ທະນາກະສິກຳສະອາດໃນ 2 ລະບົບຄື: ການຜະລິດກະສິກຳ ອິນຊີ (OA) ແລະ ການຜະລິດ ກະສິກຳທີ່ດີ (GAP) ສອງລະ ບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນທາງເລືອກ ໜຶ່ງໃນທ່າແຮງຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດເພິ່ງພາຕົນເອງໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປອດ ໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ມີຜົນກະທົບ ໜ້ອຍຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ (ດິນ, ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ), ຂະນະທີ່ສັງຄົມກໍຫັນ ມາບໍລິໂພກກະສິກຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກຳທີ່ດີ ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກະສິກຳສະອາດຕິດພັນກັບ ຂະແໜງປູກຝັງໃນໄລຍະຜ່ານ ມາ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງຢ່າງ ມີປະສິດທິຜົນ, ລວມທັງຍ້ອງຍໍ ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະ ກອບສ່ວນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.