ຖອດຖອນບົດຮຽນການພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການໄຟຟ້າ


...

    

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນ ບົດຮຽນການພັດທະນາໄຟຟ້າ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ປະຈຳປີ 2017 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 20 ພະຈິກນີ້ ທີ່ສະໂມ ສອນໃຫຍ່ໄຟຟ້າລາວ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳມະ ນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ມີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ ຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມທັງຜູ້ປະ ກອບການທຸລະກິດດ້ານໄຟຟ້າ ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນງານການພັດທະ ນາໄຟຟ້າຢູ່ປະເທດເຮົາໃນໄລ ຍະປີຜ່ານມານີ້, ການປັບປຸງ ນິຕິກຳໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າສະ ບັບປັບປຸງປີ 2017 ທີ່ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2017 ນີ້, ຂໍ້ແນະ ນຳ ແລະ ລະບຽບການທາງ ດ້ານເຕັກນິກ, ການບໍລິການຂໍ ນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການສົນ ທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນ ການພັດທະນາໄຟຟ້າ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະການໄຟ ຟ້າລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ຊຶ່ງທັງໝົດແມ່ນ ເພື່ອປັບປຸງການດຳເນີນກິດ ຈະການໄຟຟ້າ ແລະ ການຊົມ ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ມີ ຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດ ໄພ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຮັບປະ ກັນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມີ ປະສິດທິຜົນສູງ ກໍຄືການຫຼຸຸດ ຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ການໄດ້ນຳໃຊ້ ໄຟຟ້າຈາກ 6 ຂັ້ນຕອນລົງມາ 5 ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ຈາກການໃຊ້ ເວລາ 134 ວັນ ໃຫ້ຫຼຸຸດລົງມາ ພາຍໃນ 50 ວັນ ແລະ ວຽກ ງານການພັດທະນາໂຄງການ ໄຟຟ້າ ກໍໄປຕາມລະບຽບ-ກົດ ໝາຍ, ໄປຕາມຂັ້ນຕອນການ ພັດທະນາໄຟຟ້າ, ສອດຄ່ອງ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງພະລັງງານ ໄຟຟ້າຂອງປະເທດເຮົາ ເຕີບ ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນສູງ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ ແກ່ການພັດທະນາອຸດສາຫະ ກຳທັນສະໄໝ ແລະ ອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ປະເທດ ຫຼຸຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດ ທະນາພາຍໃນປີ 2020.