ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈຳປີ 2017 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຈຳປາສັກ


...

    

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະ ຈຳປີ 2017 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22-23 ພະຈິກຜ່ານມານີ້ ຢູ່ສະ ໂມສອນແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍ ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງການງິນ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ຮ່າວ ລຽງ ຊູ ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິ ການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍ ການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະ ນາ ເອກອະທິບໍດີຮັບຜິດຊອບ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳນະ ຄອນນິວຢອກ ສະຫະລັດອາ ເມຣິກາ, ທ່ານ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ, ທ່ານ ສຸ ພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ, ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ ຜູ້ປະສານງານອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະ ນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີຜູ້ ແທນລະດັບສູງຈາກລັດຖະ ບານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ບັນດາທູຕານຸ ທູດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 300 ກວ່າຄົນ. ໃນໂອກາດກ່າວເປີດກອງ ປະຊຸມ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ມີຄຳເຫັນບາງຕອນວ່າ: ກອງ ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສຸດທີ່ມີເນື້ອໃນ ຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ເພາະ ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການ ເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງ ທີ VIII ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການຫຼຸຸດພົ້ນອອກຈາກສະ ຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດ ທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ໂດຍ ກຳນົດປຶກສາຫາລືໃນ 4 ຫົວຂໍ້ ສຳຄັນຄື: ການຫຼຸຸດພົ້ນອອກ ຈາກສະຖານະພາບປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການ ເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ, ການລົງ ທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເອກະ ຊົນ ເພື່ອການພັດທະນາ, ການ ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາສີມື ແຮງງານ ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບ ອັນສຳຄັນໃນການພັດທະນາ ຄົນ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການ ຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມືແບບສາມຫຼ່ຽມ ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ຄະນະກຳມະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະມາດຳເນີນການປະເມີນ ວຽກງານດັ່ງກ່າວຢູ່ ສປປ ລາວ. ນອກນີ້ ຍັງເປັນກອງປະຊຸມ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາທ້ອງ ຖິ່ນ ໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈ, ທ່າ ແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ຕາມແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ຮ່າວ ລຽງ ຊູ ກໍມີຄຳເຫັນ ວ່າ: ຄວາມສຳຄັນຂອງການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ຈາກພາກເອກະຊົນ, ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ໃນລະດັບສາ ກົນຄື: ລັດຖະບານຕ້ອງເຂົ້າ ໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຄວາມຕ້ອງ ການຂອງພາກທຸລະກິດແມ່ນ ຫຍັງ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ກໍ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກວ່າ ບຸລິມະ ສິດຂອງການພັດທະນາແມ່ນ ຫຍັງ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ການເສີມຂະ ຫຍາຍການຮ່ວມມືທີ່ມີຫຼາກ ຫຼາຍຮູບແບບ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳ ຄັນຂອງການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນໂອກາດກ່າວຕ້ອນຮັບ ຜູ້ແທນທີ່ເດີນທາງມາຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ ໃນນາມເຈົ້າພາບ ກໍມີຄຳເຫັນ ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງຕໍ່ ການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈຳປີ 2017 ໃນຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງມີ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຜົນປະ ໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ແຂວງຂອງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເພາະວ່າກອງ ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະກາຍເປັນເວທີ ແຫ່ງການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳ ເຫັນ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບ ການຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ-ການພັດທະນາ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາຂອງຫົວໜ່ວຍເອ ກະຊົນ ກໍຄືບົດຮຽນຂອງບາງ ປະເທດໃນເຂດ 3 ຫຼ່ຽມພັດ ທະນາ ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມ ທະວີການເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ເພື່ອບັນລຸ ເປົ້າໝາຍຫຼຸຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ ພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພ້ອມນີ້ ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວ ມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດໂຕ ເລກການລົງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການພັດທະນາໄດ້ 419,3 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະ ມານ 3.518,38 ຕື້ກີບ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີຈະປະຕິບັດ ໄດ້ 962 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 8.078 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງໂຕ ເລກດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະ ນາຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນຫວ່ງເປັນໄຍ ພ້ອມ ທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງ ຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ສຳລັບປີ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແມ່ນ ຈະໄດ້ມີການກະກຽມສະຫຼຸຸບ ກາງສະໄໝ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ -ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016 - 2020) ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນເຫດການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ທຶນຮອນ ກໍຄືການຜັນຂະ ຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດ ທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົົ່າ. ສ່ວນທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ ຜູ້ປະສານງານອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະ ນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກໍມີຄຳ ເຫັນວ່າ: ໃນປີ 2018 ສປປ ລາວ ຈະຖືກປະເມີນໂດຍອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຄວາມ ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເງື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ຍັງ ເປັນປີທຳອິດຂອງການສ້າງບົດ ລາຍງານເປົ້າໝາຍການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ແບບສະໝັກໃຈ ຊຶ່ງຈະໄດ້ ນຳໄປລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ການເມືອງລະດັບສູງຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະ ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2018, ຍ້ອນແນວນັ້ນທິດທາງ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ພວກເຮົາ ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກັນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະ ຊ່ວຍເປັນພື້ນຖານໃຫ້ກ້າວໄປ ສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະ ນາສຳຄັນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້. (ຂ່າວ-ພາບ: ທູນທອງໃຈ)