...

ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ຍືນຍົງໃນພາລະກິດເຮົາຕະຫຼອດໄປ