ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ລະດັບຊາດ ປພຍ


...

12.06.2019 10:14     

   ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ ລາວຮອດປີ 2030 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນານີ້, ທີ່ສູນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ (ICTC) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮອງປະທານ ທັງເປັນຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະ ນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ), ພ້ອມດ້ວຍບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງກອງເລຂາ ປພຍ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ, ຄວາມຄືບໜ້າ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປພຍ ປະ ຈຳສົກປີ 2018-2019 ແລະ ແຜນການທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ, ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ກອງ ເລຂາ ແລະ ຄະນະຈຸດປະສານ ງານ ປພຍ ແຫ່ງຊາດໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດໃນການສືບຕໍ່ເຊື່ອມສານບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກ ປພຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບວຽກງານຂອງແຕ່ລະຂະ ແໜງການເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ໃຫ້ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 8, ຍຸດທະສາດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ ໝາຍອັນດຽວກັນ.
ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ສາມາດເຊື່ອມສານ ແລະ ສັງລວມໄດ້ຕົວຊີ້ບອກ ປພຍ ທັງໝົດຈຳນວນ 238 ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ໃນນັ້ນມີ 60% ຂອງຕົວຊີ້ບອກແມ່ນໄດ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 ແລ້ວ, ໂດຍລວມແລ້ວວຽກງານ ປພຍ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ສປປລາວ ແລະ ກວມເອົາທຸກໆຂະແໜງການເຊັ່ນ : ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານສະຖິຕິເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການລາຍງານທີ່ເປັນລະບົບແນໃສ່ຮັບປະກັນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.
ນອກຈາກນີ້, ວຽກງານການເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນາກ່ຽວກັບ ປພຍ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍແມ່ນອີກໜຶ່ງ ບຸລິມະສິດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບ ປພຍ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະປີ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ເປັນເອກະສານພື້ນຖານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງແຜນດັ່ງກ່າວໄດ້ກວມເອົາແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອການສື່ສານ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກາສັນຍາລັກ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການແປຄຳຂວັນ ປພຍ ຈາກພາສາອັງກິດ "Leaving No One Behind" ມາເປັນພາສາລາວ "ບໍ່ປ່ອຍປະຜູ້ໃດໄວ້ທາງຫຼັງ".
ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳ ຄັນຂອງດັດປັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຂອງສາກົນໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງຢູ່ປະເທດເຮົາທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ການເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນ ຖານ ແລະ ນຳພາປະເທດຫຼຸດ ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນຕໍ່ ໜ້າ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ລາວເຮົາກຳລັງປະເຊີນ ຢູ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ເສດ ຖະກິດມີຄວາມເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສູ້ຊົນໃນການບັນລຸ ດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຊຶ່ງຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນປີຕໍ່ໜ້າ.
ອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດໄດ້ຮັບຮອງວາລະປີ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ) ຊຶ່ງປະກອບມີ 17 ເປົ້າໝາຍໃນປີ 2015 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ ເຊັ່ນ : ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ, ບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ, ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍຂອງສາກົນໃນປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາລັດຖະບານລາວໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວາລະດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ, ເປົ້າໝາຍທີ 18 "ຊີວິດຈະປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ" ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດ, ພ້ອມດຽວກັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປພຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຊຶ່ງປະກອບມີຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂດຍມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປັນຮອງປະທານ, ມີບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີຂອງບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການນຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນປະກອບເປັນຄະນະ, ຄະນະຈຸດປະສານງານ ແລະ ກອງເລຂາ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ.
(ຂ່າວ-ພາບ : ສຸກສາຄອນ)