ສສຊ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາສະບັບປັບປຸງ


...

13.06.2019 9:51     

   ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ເນື້ອໃນຮັດກຸມຂຶ້ນ, ສອດ ຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກ່ອນຈະຮັບຮອງເອົາດ້ວຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກ ສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກົດໝາຍອາຊີວະສຶກສາໄດ້ຖືກ ຮັບຮອງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 020/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2013 ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາ ແຕ່ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2014, ລວມມີເນື້ອໃນທັງໝົດ 13 ພາກ, 18 ໝວດ ແລະ 107 ມາດຕາ ໂດຍມີນິຕິກຳລຸ່ມກົດ ໝາຍ 6 ສະບັບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຜ່ານການຈັດຕັ້່ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ ຊຶ່ງເນື້ອໃນຈຳ ນວນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍສະ ບັບນີ້ ມີບາງເນື້ອໃນຊໍ້າຊ້ອນກັບກົດໝາຍແຮງງານ, ເນື້ອໃນບາງມາດຕາ, ບາງຄຳສັບຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ຮັດກຸມຍັງບໍ່ຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກທຸລະກິດເຂົ້າໃນວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ; ນະໂຍ ບາຍສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳບໍ່ຊັດເຈນ; ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຜູ້ຮຽນ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ຮຽນທີ່ມີບັນຫາ ຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງເທົ່າທີ່ຄວນ ເວົ້າລວມແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະໃໝ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວ ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ແລະ ວ່ອງໄວ. ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍສະບັບປັບປຸງ ມີ 14 ພາກ, 17 ໝວດ ແລະ 98 ມາດຕາ, ສົມທຽບໃສ່ສະບັບປັດຈຸບັນແມ່ນ ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າ 1 ພາກ, 1 ໝວດ ແລະ ຫຼຸດລົງ 9 ມາດຕາ ໂດຍເອົາເນື້ອໃນໄປສັບຊ້ອນໃນມາດຕາອື່ນໆ. ໃນນັ້ນໄດ້ປັບປຸງເນື້ອໃນທັງໝົດ 70 ມາດຕາ ຮັກສາໄວ້ 22 ມາດຕາ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ອີກ 6 ມາດຕາ. ຫາກກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະ ກາດໃຊ້, ຈະເຮັດໃຫ້ການພັດ ທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ຈະມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ ສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ; ມີການຂະ ຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂອງຜູ້ຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນ; ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງແຮງງານ ໃນລະດັບວິຊາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄຸນນະພາບສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກອບການດ້ວຍຕົນ ເອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງ ການຂອງແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດກໍຄືຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ຍົກສູງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ສັງຄົມ ທັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. (ຂ່າວ + ພາບ: ສຸກສະ ຫວັນ)