ແຈ້ງການຈາກສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ ສປ ຈີນ ປະຈໍາຫຼວງພະບາງ ກ່ຽວກັບທຶນໄປຮຽນຢູ່ ສປ ຈີນ ສົົກປີ 2017
(ໂທ:00856-71-252437 Email: consulate_lp@mfa.gov.cn )


... ...