...

ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ນຳພາທຸກໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດລາວ

- ເພີ່ມທະວີມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ ທັງຊາດ

- ລະບົບການເມືອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ບູລະນະໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

- ຢຶດໝັ້ນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຫຼັກການ.

- ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໄຈສຳຄັນ ໃນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ.

- ຍົກສູງຄວາມສາມາດນຳພາ ກຳລັງແຮງສູ້ຮົບ ແລະ ລັກສະນະນຳໜ້າຂອງພັກ

- ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ປະສິດທິຜົນ ວຽກງານແນວຄິດ ທິດສະດີຂອງພັກ

- ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 9 ສະໄໝທີ X ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ

- ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານພະນັກງານ

- ......................................

- ......................................

- ......................................

- ......................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ..................................