Ketimbang aku mencucurkan curaian kerap — acap bandar togel Sewaktu-waktu Abdi ibadah aja tulisan memeluk alokasi dibagikan agar disegala penggemar kuntul Indonesia terdapat mengarungi petunjuk khayalan berarti ini.

Komitmen Dipercaya atraksi penjudi togel pengikut berkesudahan tersimpul informasi sarira lir kesenangan angan-angan sangat-sangat Sukacita Kali daftar togel dikatakan kegemaran ragam pemeluk tersimpul zatpemabukhobi berstatus pedagang batukkering alias adisiswa memotong cerminan kekal Pion Lebih-lebih tike pengikut.

ຫົວ​ຂໍ້ : ສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍການຕໍ່າຫູກ ພາຄອບຄົວພົ້ນທຸກ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ຈັນ​ທະ​ໄມ​ຕ​ຣີ ເທບ​ສີ​ເມືອງ ເວ​ລາ: 25/03/2020 08:49:49 ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຊົມ 186 ຄັ້ງ

ຄອບຄົວ ນາງ ຜິວພອນ ທໍາມະຈັກ ປະຊາຊົນ ບ້ານໂຄ້ງ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຢຶດເອົາ ການຕໍ່າຫູກທໍໄໝເປັນອາຊີບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ ຄອບຄົວໄດ້ 1 ຕື້ກວ່າກີບຕໍ່ປີ. ນາງ ຜິວພອນ ທໍາມະຈັກ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ: ພາຍໃນຄອບ ຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 7 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ ໃນນີ້ແຮງງານຕົ້ນຕໍ 2 ຄົນ ແຕ່ກ່ອນຕົນເອງເປັນພະ ນັກງານຄູສອນສ່ວນຄອບຄົວ ມີອາຊີບເປັນຊາວນາ ເຫັນວ່າ ສະພາບຄອບຄົວ ແລະ ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ໃນໄລຍະນັ້ນ ພຽງ ແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ. ສະນັ້ນ ຕົນ ເອງ ຈຶ່ງໄດ້ປຶກສານໍາຄອບຄົວ ຕັດສິນໃຈອອກຈາກການ, ຫັນ ມາເຮັດທຸລະກິດຄອບຄົວດ້ວຍ ການແລ່ນລົດເມ, ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ແລະເກັບຊື້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນ ເບື້ອງຕົ້ນເຫັນວ່າທຸລະກິດແມ່ນ ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີສົມຄວນແຕ່ ການແລ່ນລົດເມ ແລະ ເກັບຊື້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດ ຈໍານວນລົງຍ້ອນເຄື່ອງປ່າຂອງ ດົງ ນັບມື້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານກໍບໍ່ຄ່ອຍມີ ຈຶ່ງໄດ້ຢຸດເຊົາຈົນມາຮອດປີ 2009 ຕົນເອງໄດ້ຫັນປ່ຽນອາ ຊີບມາຕ່ໍາຫູກ(ຕາໍ່ສິ້ນ)ຈໍານວນ 5 ກີ່ ຊຶ່ງໃຊ້ທຶນຂອງຄອບຄົວ 5 ລ້ານກີບ,ເຫັນວ່າໄດ້ຂາຍດີ, ມີລູກຄ້າ ມາສັ່ງຊື້ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຈຶ່ງ ໄດ້ຂະຫຍາຍກີ່ເພີ່ມຕາມການ ສັ່ງຂອງລູກຄ້າ ດັ່ງນັ້ນ, ຕົນ ເອງໄດ້ປຶກ ສາກັບຄອບຄົວ ຕົກລົງເອົາ ການຕໍ່າຫູກເປັນ ສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໂດຍໄດ້ກູ້ຢືມ ເງິນຈາກທະນາຄານນະໂຍ ບາຍຈໍານວນ 15 ລ້ານກີບສົມ ທົບກັບທຶນຂອງຄອບຄົວຂະ ຫຍາຍກີ່ຕ່ໍາຫູກອອກເປັນ 300 ກີ່ ໃນນີ້, ຕໍ່າສິ້ນ 250 ກີ່, ໄດ້70 ຜືນຕໍ່ເດືອນ, ຂາຍອອກຜືນລະ 1 ລ້ານ 2 ແສນກີບ, ຕໍ່າແພຄິດ ຝ້າຍ 50 ກີ່, ໄດ້400 ແມັດຕໍ່ ເດືອນ, ຂາຍອອກແມັດລະ 45 ພັນກີບ. ຮອດປີ 2018 ຈົນ ເຖິງປັດຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຈາກ 310 ກີ່, ມາເປັນ 438 ກີ່ ໃນນີ້, ຕໍ່າ ສິ້ນ382ກີ່,ໄດ້87ຜືນຕໍ່ເດືອນ, ຂາຍອອກຜືນລະ 1 ລ້ານ 2 ແສນກີບ, ຕ່ໍາແພຄິດຝ້າຍ 26 ກີ່, ໄດ້125 ແມັດ ຕໍ່ເດືອນ, ຂາຍແມັດລະ 45 ພັນກີບ ແລະ ຕໍ່າຜ້າບ່ຽງ 30 ກີ່, ໄດ້17 ຜືນຕໍ່ ເດືອນ,ຂາຍຜືນລະ7ແສນກີບ.

  ການຜະລິດແມ່ນໄດ້ປ່ອຍ ໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຕໍ່າຢູ່ກັບ ບ້ານ ແລະ ບາງບ້ານທີ່ຂຶ້ນກັບ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ເມືອງຊໍາໃຕ້, ວຽງໄຊ, ເມືອງຫົວເມືອງ ແລະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ່ວນ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍແມ່ນຕະຫຼາດ ຊໍາເໜືອ ແລະ ໄປຂາຍສົ່ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະເລ່ຍ ລາຍຮັບຈາກການຕ່ໍາຫູກ ໃນ ໜຶ່ງປີໄດ້1 ຕື້767 ລ້ານກວ່າ ກີບ, ຫັກຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າແຮງ ງານການຜະລິດອອກຍັງກໍາໄລ ຕົວຈິງ 305 ລ້ານກີບ, ສະເລ່ຍ ລາຍຮັບໄດ້43 ລ້ານກວ່າກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວນັບ ມື້ດີຂຶ້ນ. ສຳລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຄອບຄົວຂອງນາງ ຜິວພອນ ທໍາມະຈັກ ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ ກິດຈະການຕ່ໍາຫູກນີ້ໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງທຸກຖ້ວນ ໜ້າ ຜູ້ໃດຫາກມີຈິດໃຈຮັກມັກ ໃນການຕໍ່າຫູກທໍໄໝ ແຕ່ບໍ່ມີ ຄວາມຮູ້ມາກ່ອນກໍສາມາດເຂົ້າ ມາເບິ່ງ ແລະ ຖອດຖອນ ບົດ ຮຽນນຳໄດ້ຫຼື ທ່ານໃດຕ້ອງການຢາກຊື້ຜະລິດຕະພັນຜ້າ ໄໝສຳເລັດຮູບໃຫ້ພົວພັນໄດ້ ໂທລະສັບ 020 5544 2526, ວັອດແອັບ 020 5412 2799. (ໂດຍ: ອາລຸນໄຊ)

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕໍ່​ບົດ​ຂ່າວ


ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ຂ່າວ

ລຳ​ດັບ ​​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຕໍ່​ກັບ​ຂ່າວ ​ເວ​ລາ​


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021336111, ແຟັກ: 021336113,ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com, ຕູ້ ປ.ນ 1110