Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ປະທານສະພາ ບໍລິຫານ ທຫລ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ຈັນ​ທະ​ໄມ​ຕ​ຣີ ເທບ​ສີ​ເມືອງ ເວ​ລາ: 22/06/2020 11:10:23 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 4052 ຄັ້ງ

    ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບ - ຮັບໜ້າທີ່ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຢ່າງເປັນທາງການ  ລະຫວ່າງທ່ານ  ສົມດີ ດວງດີ  ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ (ຜູ້ເກົ່າ)  ແລະ  ທ່ານ  ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ   ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ປະ ທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ (ຜູ້ ໃໝ່)  ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ມິຖຸ ນາຜ່ານມາ  ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທຫລ ໂດຍມີກໍາມະການສະພາບໍລິ ຫານ ທຫລ, ຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລ  ແລະ  ບັນດາກົມ-ທຽບເທົ່າກົມເຂົ້າຮ່ວມ.

    ການຮັບໜ້າທີ່ປະທານສະ ພາບໍລິຫານ ທຫລ ຜູ້ໃໝ່  ແລະ  ກໍາມະການສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້,  ປະກອບດ້ວຍບັນ ດາຄະນະນໍາທີ່ມາຈາກຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງທະນາຄານ  ແລະ ພ້ອມນັ້ນ, ກໍາມະການຊຸດນີ້ຍັງ ມາຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດ ຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈາກມະ ຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ທຫລ ສະບັບ ເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19/ 6/ 2018;  ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ສະບັບເລກທີ 102/ນຍ, ລົງວັນທີ  31/1/2020 ວ່າດ້ວຍການ ແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຊຶ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານສູງ ສຸດໃນການຕົກລົງ  ແລະ  ຮັບ ຮອງເອົາບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງ ທຫລ ເປັນຕົ້ນແຜນເງິນຕາແຫ່ງຊາດ  ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາ ລະນາສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ, ບົດລາຍງານການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ ແລະ ທິດທາງໃນປີຕໍ່ໄປ,  ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ ມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈໍາ ປີ ແລະ ທິດທາງໃນປີຕໍ່ໄປ ເພື່ອ  ສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີພິຈາ ລະນາອະນຸມັດ  ພ້ອມນີ້, ຍັງມີ ໜ້າທີ່ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍ  ແລະ   ລະບຽບການທີ່ສຳຄັນພາຍ ໃນຂອງ ທຫລ

    ສະພາບໍລິຫານ  ທຫລ ຊຸດ ປັດຈຸບັນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຫລ ສະ ບັບເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 1999 ແລະ ດໍາລັດແຕ່ງຕັ້ງ ສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ສະບັບເລກທີ  376/ນຍ,  ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2016 ຊຶ່ງປະກອບມີທັງ ໝົດ 9 ທ່ານ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ ປີ 2016, ສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ  ສົມດີ ດວງດີ  ຮອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍກໍານົດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ  ໂດຍໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ  ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກ ສາຫາລື, ຮັບຮອງ ແລະ ຕົກ ລົງ ບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຕິດພັນ ກັບການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກເງິນຕາ  ພ້ອມທັງຮັບຮອງນະ ໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງ ທຫລ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຜົນສຳ ເລັດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

    ໃນຜ່ານມາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳວຽກງານທະນາຄານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້ ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາມມະຕິກອງ ປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ  ໂດຍລວມ ທຫລ ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄດ້ຢ່າງໝັ້ນ ທ່ຽງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕາໍ່, ອັດ ຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບ ໂດຍພື້ນຖານ,  ຈຳນວນທະນາ ຄານ ແລະ  ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານມີການ ຂະ ຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ  ແລະ  ຄຸນນະພາບ,  ຮັກສາໄດ້ສະ ຖຽນລະພາບທາງການເງິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດ.  ການບໍລິຫານ  ແລະ  ການບໍລິ ການຂອງລະບົບທະນາຄານໄດ້ຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ  ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນອອກຮັບໃຊ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມ,  ການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບມີຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ  ແລະ  ການຮ່ວມມືກັບສາກົນກໍໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.  (ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com