Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ບໍ່ມີອາຫານໃດທີ່ດີເລີດກວ່ານໍ້ານົມແມ່ສຳລັບລູກນ້ອຍ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ທອງດຳ ມິໂຍລາ ເວ​ລາ: 16/02/2021 14:41:05 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1366 ຄັ້ງ

     ໂພຊະນາການທີ່ດີແມ່ນພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຢູ່ລອດ ພ້ອມທັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ພັດທະນາການ ທີ່ດີ ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງສາມາດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຮຽນຮູ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນຊຸມ ຊົນ ແລະ ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ, 1.000 ວັນທຳອິດນັບ ຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດຂອງການຖືພາຂອງແມ່ຈົນຮອດເດັກອາຍຸຄົບ 2 ປີ ແມ່ນເວລາທີ່ສຳຄັນພິເສດສຳລັບການ ປ້ອງກັນບໍ່ ໃຫ້ຂາດສານອາຫານ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ, ພວກເຮົາຕ້ອງກຳນົດການກະທຳໃນໄລຍະເວ ລາທີ່ສຳຄັນນີ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກສາມາດປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳມາສະໜັບສະໜູນໂພຊະນາການທີ່ດີ, ການລົງທຶນໃນ ດ້ານໂພຊະນາການ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເວລາທຳອິດຂອງຊີວິດ ສາມາດສົ່ງຜົນດີທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ຕໍ່ເດັກ, ຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ກິນເພື່ອສອງຄົນ ໃນເວລາຖືພາຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຈະເຮັດວຽກໜັກເປັນພິເສດເພື່ອລ້ຽງລູກນ້ອຍໃຫ້ຈະເລີນ ເຕີບໂຕ ດ້ວຍເຫດນີ້, ແມ່ຍິງຄວນກິນອາຫານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຮັບປະກັນວ່າແມ່ມີເຫື່ອແຮງພຽງພໍ ແລະ ເດັກໄດ້ຮັບ ສານອາຫານທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແມ່ຍິງຖືພາຕ້ອງການໆເອົາໃຈໃສ່ດູແລເບິ່ງແຍງຈາກສະມາຊິກ ໃນຄອບ ຄົວເປັນປະຈຳ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວກໍມີສານອາຫານທີ່ພຽງພໍຕໍ່ເດັກ ຊົ່ວໂມງທຳອິດຫຼັງ ຈາກລູກນ້ອຍໄດ້ເກີດມາແມ່ນວິເສດທີ່ສຸດ ທັນທີທີ່ແມ່ຍິງເກີດລູກ, ໃຫ້ອູ້ມລູກນ້ອຍມາສຳຜັດກັບຜິວໜັງຂອງ ແມ່ໂດຍກົງ, ໃນຊົ່ວໂມງທຳອິດນີ້ຈົ່ງໃຫ້ລູກນ້ອຍດູດນົມທັນທີ, ບໍ່ໃຫ້ອາຫານອື່ນຕ້ອງນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ນໍ້ານົມແມ່ຢ່າງດຽວທີ່ລູກຕ້ອງການໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທຳອິດ, ນົມແມ່ເຕັມໄປດ້ວຍສານອາຫານພິເສດທີ່ຊ່ວຍ ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເຕີບໃຫຍ່ ແຂງແຮງ ແລະ ສະຫຼາດ, ເດັກຕ້ອງໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດ ອາຍຸໄດ້ 6 ເດືອນ ເມື່ອເວລາທີ່ແມ່ອອກຈາກບ້ານ ເດັກຕ້ອງໄດ້ກິນແຕ່ນໍ້ານົມແມ່ທີ່ບີບໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ນໍ້ານົມແມ່ທີ່ບີບ ໄວ້ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງໃນຈອກທີ່ສະອາດ ແລະ ມີຝາປິດ, ເມື່ອເດັກນ້ອຍມີອາຍຸໄດ້ 6-9 ເດືອນ ແມ່ສາມາດໃຫ້ອາຫານພ້ອມກັບນໍ້ານົມແມ່, ລູກນ້ອຍສາມາດເລີ່ມກິນອາຫານທີ່ບົດແລ້ວ ຫຼື ອາຫານທີ່ແຕະ ໃຫ້ມຸ່ນຈົ່ງສ້າງຄວາມຊິນເຄີຍໃຫ້ເດັກກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍປະເພດ, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ ໂພຊະນາການທີ່ເໝາະສົມກັບລູກຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ນໍ້ານົມແມ່ແມ່ນມີພ້ອມຕະຫຼອດເວລາທີ່ສາມາດໃຫ້ລູກກິນທັງ ກາງເວັນ, ກາງຄືນ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ, ບໍ່ມີອາຫານໃດທີ່ດີເລີດກວ່ານໍ້ານົມແມ່ສຳລັບລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ, ເດັກອາຍຸ 9-12 ເດືອນ ມີຄວາມຢາກອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ, ສະນັ້ນເຮົາຄວນເພີ່ມປະລິມານອາຫານໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ກິນ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ອາຫານເສີມຈະເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ຮັບສານອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ແທນການໃຫ້ເຂົ້າໜົມ ຫຼື ເຄື່ອງ ດື່ມສຳເລັດຮູບ ເຮົາຄວນໃຫ້ອາຫານເສີມທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ໝາກໄມ້, ສາລີ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ, ການປະຕິບັດສຸ ຂະອະນາໄມທີ່ດີແມ່ນເປັນຜົນດີຕໍ່ລູກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວ ໂດຍການປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈັບປ່ວຍໄດ້, ເດັກອາຍຸ 12-24 ເດືອນ ໃຫ້ອາຫານເພີ່ມທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຖືກຕ້ອງເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ, ການໃຫ້ອາຫານທີ່ສົມດູນ ກັບລູກນ້ອຍແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ການຈະເລີນ ເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການທີ່ດີ, ສະນັ້ນການກຽມໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະ ເວລານີ້ນົມແມ່ກໍຍັງມີປະໂຫຍດຢູ່ສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12-24 ເດືອນ, ສະນັ້ນການລ້ຽງລູກນ້ອຍດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ຍັງແມ່ນອາຫານທີ່ແສນວິເສດອັນດັບໜຶ່ງຢູ່ສະເໝີ.

ຂ່າວ: ພູວັນ


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com