Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີບາງມາດຕະການໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 25/03/2021 15:09:39 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1641 ຄັ້ງ

                                                        ໂດຍ: ບຸນຕອມ

 ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດ ສະຫຼຸການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ IX.

ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016-2020) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ ແຕ່ຍັງສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນການ ແລະ ຍາດໄດ້ຜົນສໍາ ເລັດຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການກວດສອບ ຈຳນວນ 557 ເປົ້າໝາຍ ເທົ່າກັບ 94% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 590 ເປົ້າໝາຍ), ມີກວດສອບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ວິສາຫະກິດລັດ, ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ, ໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ; ຜົນການກວດສອບ ໃນ 4 ປີຜ່ານມາ (2016-2019) ແມ່ນກວດເຫັນລາຍຮັບເພີ່ມຈຳນວນ 1.392,18 ຕື້ກີບ, ເກັບກູ້ຄືນໄດ້ 430,06 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 30,89%, ຍັງຄ້າງ 962,12 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 69,10%; ກວດເຫັນລາຍຈ່າຍເພີ່ມ ຈຳນວນ 784,59 ຕື້ກີບ, ສະສາງໄດ້ 94,3 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 12,01%; ຍັງຄ້າງ 690,29 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 87,99%.

ທ່ານ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ຕໍ່ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບ 5 ປີ (2021-2025) ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ທິດທາງ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ວຽກງານຈຸດ ສຸມໃນແຕ່ລະດ້ານ ຊຶ່ງເປັນແຜນການບຸກທະລຸ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ, ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຮອດປີ 2025 ການກໍາ ນົດເປົ້າໝາຍກວດສອບຈໍານວນ 589 ເປົ້າໝາຍ, ສົມທຽບກັບແຜນ 5 ປີຜ່ານມາ (590 ເປົ້າໝາຍ, ປະຕິບັດໄດ້ 557 ເປົ້າໝາຍ) ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງບັນດາເປົ້າໝາຍກວດສອບ ເຫັນວ່າໄດ້ກວມເອົາໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ, ວິສາຫະກິດລັດ, ທະນາຄານລັດ ແລະ ລັດຮ່ວມທຶນ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການກວດ ສອບທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ ຄົມ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຝັ່ງເຈື່ອນຕາມແລວແມ່ນໍ້າຂອງ, ລະບົບສາຍໄຍແກ້ວສື່ສານ, ລະບົບຕາຄ່າຍ ໄຟຟ້າ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ທ່ານຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ: ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເປັນທິດທາງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດສອບບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີບາງ ມາດຕະການໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດພິຈາລະນາເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້: 1. ເພີ່ມທະວີການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ນັກກວດສອບ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ງານ ເພື່ອດໍາເນີນການກວດສອບ 3 ປະເພດການກວດສອບພ້ອມກັນ ໂດຍສະເພາະກວດສອບຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; 2. ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການກວດສອບ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີວິທະຍາໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ການວິ ເຄາະ-ວິໄຈ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນໄດ້ສາເຫດຂອງການລະເມີດ, ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດສອບ ໂດຍສະເພາະການເກັບກູ້ຄືນລາຍຮັບທີ່ກວດເຫັນເພີ່ມຈາກຜົນ ການກວດສອບ; 3. ໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາການກວດສອບບັນດາຄາດໝາຍງົບປະ ມານລະ ດັບມະຫາາກ ດ້ານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ທຽບໃສ່ GDP ຕາມແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ; 4. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການກໍານົດຫຼັກການ ເງື່ອນໄຂມາດຖານທາງດ້ານມູນຄ່າ ແລະ ລັກສະນະ ພິເສດ ຂອງເປົ້າໝາຍເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍານົດເປົ້າໝາຍການກວດສອບແຕ່ລະຂົງເຂດໃຫ້ຈະ ແຈ້ງ; 5. ເອົາໃຈໃສ່ບັນຈຸບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນເປົ້າໝາຍກວດສອບ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການສະເໜີຂອງ ປະຊາຊົນຕາມທີ່ກໍານົດໃນມາດຕາ 11, ພ້ອມທັງບັນຈຸເປົ້າໝາຍການກວສອບການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ຂອງລັດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບຕາມມາດຕາ 26 ແລະ ຕາມແຈ້ງການເລກທີ 034/ຄລສ, ລົງວັນທີ 3/2/2017; 6. ເອົາໃຈໃສ່ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບກໍລະນີມີການລະເມີດທາງດ້ານ ບໍລິຫານ, ທາງແບ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດ ມາດຕາ 19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ; 7. ເພີ່ມທະວີເປົ້າໝາຍການກວດສອບຄົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນສາເຫດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງຜົນການກວດສອບໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນ ການແກ້ໄຂເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ; 8. ສືບ ຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຮ່ວມ ກັນແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຕາມມາດຕາ 32 ໂດຍສະເພາະ ການແກ້ໄຂການລະເມີດທາງດ້ານບໍລິຫານ, ທາງແພ່ງເປັນຕົ້ນການເກັບກູ້ຄືນລາຍຮັບທີ່ກວດສອບ ເຫັນເພີ່ມ, ໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ກວດສອບເຫັນນໍາ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ການຊໍາລະ ສາງລາຍຈ່າຍທີ່ກວດເຫັນເພີ່ມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ; 9. ສືບຕໍ່ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍການ ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 10. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາແຜນງົບ ປະມານ ຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບ, ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມື, ເຕັກນິກທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄູ່ຮ່ວມງານການກວດສອບຕາມມາດຕາ 51 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເຂົ້າໃນການກວດສອບໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນຕາມແຜນການກໍານົດເປົ້າ ໝາຍກວດສອບໃນແຕ່ລະປີ.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com