ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານພະນັກງານ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: siththiphone rasphone ເວ​ລາ: 24/01/2020 14:33:44 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 721 ຄັ້ງ

19.11.2019 8:44     

   ພະນັກງານ, ໂດຍຢຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການ ທ່ີວ່າ ພັກກຳອຳນາດຕ້ອງກຳ ພະນັກງານໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງພະນັກງານໃຫ້ດີ, ພັກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍຖືເອົາ ການກໍ່ສ້າງບຳລຸງຍົກລະດັບໃຫ້ ແກ່ຖັນແຖວພະນັກງານເປັນວຽກສຳຄັນຈຸດສຸມ, ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການ ປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບວຽກງານ ພະນັກງານ ໂດຍເລີ່ມຈາກການ ຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານ ແລະ ແຜນກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງຍົກລະ ດັບພະນັກງານ, ການຈັດວາງ ສັບຊ້ອນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້, ການຕິດຕາມກວດກາຕີລາຄາ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ, ຫັນວຽກງານພະນັກງານເຂົ້າສູ່ນິຕິກຳ ແລະ ລະບອບລະບຽບການ ໂດຍມີບາດກ້າວ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນລະບົບອັນຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສແນໃສ່ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານໃຫ້ໄດ້ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ ນະພາບ, ຕອບສະໜອງຄວາມ ຕ້ອງການອັນຈຳເປັນສຳລັບການເຊີດຊູຄວາມສາມາດນຳພາ ແລະ ກຳລັງແຮງສູ້ຮົບຂອງ ພັກເຮົາ ໃນການປະຕິບັດພາລະກຳປະຫວັດສາດຂອງຕົນ. ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳ ລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນັ້ນຕ້ອງຖືມາດຕະຖານຄວາມຮູ້ດ້ານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຖືທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທຳ ເປັນບຸລິມະສິດ, ຖືຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ, ຄວາມບາກບັ່ນ ສູ້ຊົນ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເປັນສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ, ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສຶກສາຮາໍ່ຮຽນໃນລະບົບໂຮງຮຽນຂອງພັກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກຝົນທົດ ສອບໃນຂະບວນການວຽກງານ ຕົວຈິງ ຜ່ານການກວດກາຕີລາຄາ ແລະ ເລືອກເຟັ້ນບົນພື້ນຖານຜົນງານອັນເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກກົມກອງ-ທ້ອງຖິ່ນກໍຄືສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ ແລະ ມະຫາຊົນໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ ນັ້ນສັງກັດຢູ່. ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດ ໃນການກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາ ການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ ດ້ານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍ ລິຫານໃຫ້ໄດ້ທັງຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ, ສຸມ ໃສ່ສ້າງພະນັກງານ ເພື່ອປະ ກອບໃຫ້ເມືອງ ແລະ ຮາກຖານ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ, ພິເສດແມ່ນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ໄດ້ພະນັກງານກັບທີ່, ພະນັກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ເພດຍິງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ເມືອງ ແລະ ຮາກຖານມີກຳລັງແຮງໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໃນການພັດທະນາບ້ານ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ອັນຮີບດ່ວນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ແມ່ນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ໄດ້ແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການບຳລຸງ ສ້າງພະນັກງານໄລຍະຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ເອົາໃຈໃສ່ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດ ພະນັກງານແຕ່ຮາກຖານຂຶ້ນ ມາໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ເພື່ອມີແຫຼ່ງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຕ່ ລະຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ ທັນການ, ຕ້ອງຖືວຽກນີ້ເປັນ ວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂກະຕຸກຊຸກຍູ້ພະນັກງານປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດທັງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ-ທົດ ສອບ ແລະ ທຸ້ມເທຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ປະຕິບັດຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ-ນຳໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເປັນ ເອກະພາບ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຫຼັກການພັກນຳພາໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເອກະ ພາບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕີ ລາຄາ, ເລືອກເຟັ້ນພະນັກງານ ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ການຄຸ້ມຄອງລວມສູນກັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ໂດຍແມ່ນສູນກາງເປັນຜູ້ວາງແນວທາງ, ກຳນົດທິດນຳ, ມາດຕະຖານ, ຊີ້ນຳການອອກນິຕິກຳ, ລະບອບລະບຽບການ, ກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວ ກັບພະນັກງານ, ສ່ວນອົງການ ຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລະບອບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບອບການຕິດຕາມກວດກາພະນັກງານໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ແທດເຖິງຕື່ມອີກ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານດຳເນີນໄປຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຄົ້ນຄວ້າຕົກລົງບັນຫາກ່ຽວກັບພະນັກງານເປັນໝູ່ຄະນະ, ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ລະ ບຽບການກວດກາ, ຕີລາຄາພະ ນັກງານໃຫ້ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການເລືອກເຟັ້ນ, ສັບຊ້ອນຈັດວາງ ແລະ ນຳໃຊ້ ເປັນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງທັງເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ດ້ານຕັ້ງໜ້າກໍຄືຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ, ປະຕິບັດລະບອບເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສັບປ່ຽນບ່ອນປະຈຳການ, ລະບອບຄວບຕຳແໜ່ງ, ອອກລະບຽບການກວດສອບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທາບທາມຫາງສຽງຕໍ່ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຕິດພັນກັບການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ກຳຈັດທຸກວິທີການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ທີ່ລະເມີດແນວທາງ ແລະ ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ຫຼື ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຜິດພາດຂອງພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ. ປ່ຽນແປງໃໝ່ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານຢູ່ໃນລະບົບໂຮງຮຽນພັກ ໂດຍຖືເອົາການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາ ມາດດ້ານການນຳພາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເປັນອັນຕົ້ນຕໍ (ບໍ່ແລ່ນນຳປະລິມານ ແລະ ບໍ່ຖືເອົາການໄດ້ປະລິນຍາບັດດ້ານວຸດທິການສຶກສາເປັນຕົ້ນຕໍ) ຮີບຮ້ອນປັບປຸງເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ຍົກລະດັບຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ, ປ່ຽນ ແປງແບບວິທີການຮຽນ-ການສອນ, ເອົາໃຈໃສ່ຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮຽນໃຫ້ໄປຕາມແຜນກຳນົດ ແລະ ມາດຖານແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ ກຳນົດລະບຽບການ-ກົນໄກຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນພັກ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມດ້ານການເມືອງ-ການປົກຄອງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການ, ເລັ່ງລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳ ລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານໃຫ້ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານຢ່າງເປັນລະບົບ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ເພື່ອ ສ້າງໃຫ້ໄດ້ພະນັກງານກັບທີ່ ທີ່ ເປັນຫຼັກໃນຂະບວນການສ້າງ ບ້ານພັດທະນາ. ປະຕິບັດລະບອບນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານໃຫ້ແໝາະສົມ-ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃໝ່ ເປັນຕົ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ ພະນັກງານປະຕິວັດອາວຸໂສ-ຜູ້ມີຜົນງານຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ການປະຕິວັດໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງ ທົ່ວເຖິງ, ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໝູນເບ້ຍບຳນານ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມອື່ນໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ແຕ່ລະຂະແໜງການ, ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງລະບອບອຸດໜູນພະນັກງານຂັ້ນບ້ານທີ່ບໍ່ມີເງິນເດືອນຕາມທິດທາງໃໝ່ ຈາກການເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ ແລະ ເປີດກວ້າງການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຄວາມສາ ມາດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ. ຖືເປັນສຳຄັນວຽກງານ ປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ, ສືບ ຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ກ່ຽວກັບທິດທາງ, ທັດສະນະ, ເນື້ອໃນ, ໜ້າທີ່ວຽກງານປ້ອງ ກັນພັກ-ພະນັກງານເພີ່ມທະວີ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກແຕ່ຮາກຖານຂຶ້ນມາເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານປ້ອງກັນ ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ປ້ອງກັນ ຫຼັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ, ປ້ອງກັນ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດ ໝາຍຂອງລັດ, ປ້ອງກັນພະນັກ ງານ, ສະມາຊິກພັກທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ປ້ອງກັນ ຮັກສາຄວາມລັບຂອງພັກ, ຂອງຊາດ ເພີ່ມທະວີການຕ້ານ "ການຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິ" ຂອງອິດທິກຳລັງປໍລະປັກໃນຂົງເຂດແນວຄິດ, ວັດທະນະທຳໃຫ້ປະລາໄຊ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງວຽກງານປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານກັບວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງ ທີ່ພັກ-ລັດມອບໝາຍໃຫ້.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021336111, ແຟັກ: 021336113,ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com, ຕູ້ ປ.ນ 1110