Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າເປື້ອນ ຢູ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 18/08/2021 14:26:44 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 12153 ຄັ້ງ

      ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກະຊວງ ຊສ) ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າເປື້ອນມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີການປົນເປື້ອນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ທີ່ໄຫຼຈາກຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຕ່າງໆ ຈາກບັນດາຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໄຫຼລົງສູ່ອ່າງຮັບນໍ້າຫ້ວຍໝາກຮຽວ ແລະ ອ່າງຮັບນໍ້າຫ້ວຍນໍ້າເຄັມ ຊຶ່ງເປັນ 2 ອ່າງຮັບນໍ້າຫຼັກ ຊຶ່ງສະພາບນໍ້າດັ່ງກ່າວ ເປັນບັນຫາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ອາໄສຢູ່ພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ.

    ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄຸນນະພາບນໍ້າ ອ່າງຮັບນໍ້າຫ້ວຍໝາກຮຽວ ແລະ ອ່າງຮັບນໍ້າຫ້ວຍນໍ້າເຄັມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ສິງຫານີ້ ທີ່ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ກະຊວງ ຊສ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊສ; ມີ ທ່ານ ອິນທະວີ ອັກຄະຣາດ ຫົວໜ້າກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ແກ້ໄຂນໍ້າເປື້ອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ການສະເໜີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການທີ່ຕິດພັນກັບການອອກໃບອະນຸຍາດ EIA (ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ) ແລະ IEE (ການປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ) ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າເປື້ອນ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສາຍນໍ້າ ຊຶ່ງເຫັນວ່າຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຮ່ອງດົງປ່າສັກ ບ້ານອຸບມຸງ, ຮ່ອງໜອງດ້ວງ, ຮ່ອງໜອງບົວທອງ, ຮ່ອງໂພນຄໍາ, ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ຮ່ອງໂພນພະເນົາ, ຮ່ອງວຽງຈະເລີນ, ຮ່ອງທອງ ບ້ານອານຸ, ຮ່ອງຂົວຂາວ ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ, ຮ່ອງດົງປ່າລານ-ຮ່ອງແກ ແລະ ຮ່ອງໂພນທັນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດບັນຫາມົນລະພິດທາງນໍ້າ ແລະ ພະຍາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ປະຊາຊົນລຽບຕາມແຄມຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າຕາມປະເພນີ ເຊັ່ນວ່າ: ການອາບ, ຊັກລ້າງຖ້ວຍບ່ວງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມແມ່ນປ່ອຍລົງສູ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າໂດຍກົງ, ຂາດລະບົບສຸຂະອະນາໄມ ໃນເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ຕົວເມືອງ, ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 20 ຫາ 25% ຂອງຈໍານວນປະລິມານນໍ້າທີ່ໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການບໍາບັດຂັ້ນຕົ້ນ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂຸມວິດ ແລະ ອີກ 75 ຫາ 80% ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການບໍາບັດຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິທີການ ແລະ ປ່ອຍລົງໃສ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າໂດຍກົງ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນລັກສະນະຂອງນໍ້າມີການປ່ຽນແປງເປັນຕົ້ນນໍ້າມີລັກສະນະເປັນສີດໍາ, ມີຕະກອນ ແລະ ມີກິ່ນເໜົ່າເໝັນ. ການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນຈາກກິດຈະການຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຄຸ້ມຄອງການອະນຸຍາດສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ບາງຈຸດຍັງບໍ່ທັນມີ ລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ, ລະບົບການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນຂອງແຕ່ລະປະເພດຂອງກິດຈະການ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງນໍ້າເປື້ອນ, ປະລິມານ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດທີ່ປົນເປື້ອນໃນນໍ້າດັ່ງກ່າວ. ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ, ການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອແບບຊະຊາຍ ເມື່ອເວລາຝົນຕົກລົງມາເຮັດໃຫ້ນໍ້າຝົນນໍາເອົາສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕົວເມືອງໄຫຼລົງສູ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງນໍ້າ ດັ່ງທີ່ພົບບັນຫາກິ່ນເໝັນຕາມຮ່ອງດົງປ່າສັກ ບ້ານອູບມຸງ, ຮ່ອງໜອງດ້ວງ, ຮ່ອງໜອງບົວທອງ, ຮ່ອງໂພນຄໍາ, ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ຮ່ອງໂພນພະເນົາ, ຮ່ອງວຽງຈະເລີນ, ຮ່ອງທອງ ບ້ານອານຸ, ຮ່ອງຂົວຂາວ ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ, ຮ່ອງດົງປ່າລານ-ຮ່ອງແກ ແລະ ຮ່ອງໂພນທັນ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

      ຈາກນັ້ນ, ທີ່ປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂ ຊຶ່ງການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການບໍາບັດນໍ້າທີ່ຜ່ານການຊົມໃຊ້ແລ້ວ ຄວນມີການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ຊຸມຊົນ, ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນກ່ອນປ່ອຍລົງສູ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 5 ປີ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າແບບເຊື່ອມສານ; ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕິດຕາມກວດກາແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງລາຍງານແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ມີການຈັດກອງປະຊຸມ 3 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ; ສ້າງກຸ່ມຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າ ໂດຍດຶງເອົາຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງປະຊາຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມແກ້ໄຂ; ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ຫ້າງຮ້ານ, ຕະຫຼາດ, ໂຮງຮຽນ.... ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມມຄອງນໍ້າເປື້ອນ, ການກໍານົດການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ, ໂຮງຈັກ ໂຮງງານ, ຕະຫຼາດ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ອື່ນໆ.

(ຂ່າວ-ພາບ: ສຸກສະຫວັນ)


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com