Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນຜ່ານກຸ່ມ Facebook

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ທອງດຳ ມິໂຍລາ ເວ​ລາ: 08/09/2021 13:42:52 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 25067 ຄັ້ງ

              

    ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕ່າງໆຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວຊ້າ ລວມທັງປະເທດລາວ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເນື່ອງຈາກພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງທີ່ຄວນ. ການໃຊ້ Facebook ຈຶ່ງມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ, ໂດຍສະເພາະກຸ່ມ Facebook ຊຶ່ງເປັນບ່ອນສຳລັບກຸ່ມສົນທະນາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ຕ້ອງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ສົນໃຈຮ່ວມກັນ. ອີກທັງຍັງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນມາເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນເຫດຜົນ, ບັນຫາ​ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ, ສະແດງອອກ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບມຸມມອງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ເລື່ອງດັງກ່າວ ຊຶ່ງການໃຊ້ກຸ່ມອອນລາຍນັບວ່າເປັນໜຶ່ງໃນຫົນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການສື່ສານກັນໃນໄລຍະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດລະໂຄວິດ-19 ນີ້.

  ໃນປີ 2019, ກຸ່ມ Facebook “ແມ່ລູກອ່ອນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເທິງ Facebook Group ເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເປັນພໍ່ ແມ່ ເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງເສີມຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກອະນາໄມຂອງທັງແມ່ ແລະ ລູກ. 

ຂ້ອຍຢາກສ້າງກຸ່ມທີ່ແມ່ສາມາດແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃນການເປັນພໍ່ແມ່ ທີ່ພໍ່ແມ່ມືໃໝ່ອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້. ບາງຄັ້ງ, ຜູ້ຍິງກໍຮູ້ສຶກອາຍທີ່ຈະສື່ສານແບບຊຶ່ງໜ້າ, ແລະ ຂ້ອຍກໍເຂົ້າໃຈວ່າການເປັນທັງແມ່ ແລະ ພັນລະຍາທີ່ດີນັ້ນ ມັນບໍ່ງ່າຍສະເໝີໄປ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໃຊ້ສະຖານທີ່ນີ້ເພື່ອຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສົນທະນາກັນຢ່າງເປີດໃຈ ຊຶ່ງກຸ່ມ Facebook ໄດ້ໃຫ້ພື້ນທີ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ແບບອອນລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ຄົນລະສະຖານທີ່ກັນໃນປະເທດລາວ.ຜູ້ຄວບຄຸມກຸ່ມ Facebook “ແມ່ລູກອ່ອນ. 

ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໃນສະຖານະການແບບນີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມກຸ່ມຍັງໄດ້ຈັດການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ ໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກສາມາດເຮັດການຄ້າຂາຍເລັກໆ ນ້ອຍໆ ພາຍໃນກຸ່ມ ເພື່ອຊ່ວຍແບ່ງເບົາໃຫ້ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ ໄດ້ເພີ່ມໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ. ໂດຍການອະນຸຍາດ ແມ່ນໃຫ້ສະມາຊິກສາມາດໂຄສະນາສິນຄ້າຂອງພວກເຂົາພາຍໃນກຸ່ມໄດ້ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ມື້ເທົ່ານັ້ນ.ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ກຸ່ມມີຈຸດປະສົງດ້ານການຄ້າ, ແຕ່ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງເສີມກັນ ສຳລັບລາຍຈ່າຍໃນຄອບຄົວໃນໄລຍະນີ້, ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຄາດຫວັງຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈຶ່ງພະຍາຍາມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກຸ່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຄົນຈະຮູ້ສຶກປອດໄພໃນການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາແມ່ໆນຳກັນລວມໄປເຖິງລູກນ້ອຍ ໃຫ້ພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງແຂງແຮງ ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ການໄດ້ເຫັນຄົນດີໃນສັງຄົມແນວໃດ ກໍດີກວ່າການເຫັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອກັນທາງການເງິນ, ແຕ່ການໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະ ກຳລັງໃຈ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຄຳແນະນຳເຊັ່ນກັນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຂ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ Facebook ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆສາມາດເຊື່ອມເຖິງກັນໄດ້ ແລະ ສ້າງສະຖານທີ່ ທີ່ໃຫ້ບັນດາແມ່ໆ ມີອິດສະຫຼະໃນການເວົ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ເພື່ອຊອກຫາທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດນຳກັນ.” 

ທ່ານຕ້ອງການເລີ່ມສ້າງກຸ່ມ Facebook ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບຄົນທີ່ໃຈຕົງກັບທ່ານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານດຽວກັນກັບທ່ານບໍ? ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳ:

ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ Facebook ຂອງທ່ານ

  1. ກົດ “+” ທີ່ຢູ່ຂວາມືດ້ານເທິງຂອງ Facebook ແລະ ເລືອກ ກຸ່ມ
  2. ໃສ່ຊື່ກຸ່ມຂອງທ່ານ
  3. ເລືອກ ຕົວເລືອກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຖ້າທ່ານເລືອກ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເລືອກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຂອງທ່ານເບິ່ງເຫັນ ຫຼື ເຊື່ອງໄວ້
  4. ເພີ່ມຄົນເຂົ້າໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ 
  5. ກົດ ສ້າງເມື່ອທ່ານສ້າງກຸ່ມຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງມັນໂດຍການອັບໂຫຼດຮູບໜ້າປົກ ແລະ ເພີ່ມລາຍລະອຽດ.

ການຈັດການກຸ່ມ Facebook ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

1. ເລືອກການຕັ້ງຄ່າກຸ່ມຂອງທ່ານ.

  ເລືອກການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບກຸ່ມຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ລະດັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ການອະນຸມັດໂພສ ແລະ ໃຜທີ່ສາມາດເພີ່ມສະມາຊິກໃໝ່ໄດ້.     

2. ສື່ສານຈຸດປະສົງ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງກຸ່ມ.

ນໍາໃຊ້ຮູບໜ້າປົກ, ໂພສກົດລະບຽບ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງກຸ່ມ. ໂດຍໂພສເລື້ອຍໆ ໃນກຸ່ມເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

3. ເລືອກສະມາຊິກຄົນທຳອິດ .

ເລີ່ມຈາກແກນນຳຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງຮາກຖານ ແລະ ຄົນທີ່ຈະເພີ່ມເນື້ອຫາທີ່ເປັນແບບຢ່າງກ່ອນທີ່ຄົນອື່ນຈະເຂົ້າມາ. 

4. ຮວບຮວມທີມຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມກຸ່ມ.

ເພີ່ມຊ່ອງທາງຂອງມາດຖານການສື່ສານສຳລັບຜູ້ຄວບຄຸມກຸ່ມ ຫຼື ມີກຸ່ມລັບສະເພາະຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ/ຜູ້ບໍລິຫານ ສຳລັບກະທູ້ຂ່າວສານ.

5. ສະແດງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອກຳນົດຄວາມເປັນໄປ.

ສາທິດໃຫ້ສະມາຊິກເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເປັນຜູ້ຄວບຄຸມກຸ່ມທີ່ກະຕືລືລົ້ນ ເຊັ່ນ: ມີການວາງແຜນຂອງເນື້ອຫາ, ການສະແດງຄຳເຫັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂພສຂອງສະມາຊິກ.

6. ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກໃນກຸ່ມ.

ໃນຖານະສະມາຊິກໃໝ່ ອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຮູ້ສຶກຢ້ານທີ່ຈະໂພສລົງກຸ່ມ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງທຸກຄົນມີຄວາມໝາຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແບບສຳຫຼວດ, ການຖ່າຍທອດສົດຂອງ Facebook ແລະ ການຖາມຄຳຖາມແບບເປີດ ຫຼື ແບບປິດ ໃນກຸ່ມດ້ວຍ.

  1. ການວັດຜົນ. 

  ໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນຂອງກຸ່ມ ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເວລາໃດທີ່ສະມາຊິກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ກຳນົດການໂພສຕາມລຳດັບ, ຮັບຮູ້ເຖິງສະມາຊິກທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງກຸ່ມ ແລະ ສຶກສາວ່າໂພສປະເພດໃດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສຳລັບສະມາຊິກຂອງທ່ານ. (ຂ່າວ: ຕຸໄລເພັດ)


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com