Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຮຽນຮູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວເຖິງ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ທອງດຳ ມິໂຍລາ ເວ​ລາ: 09/09/2021 11:14:21 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 2114 ຄັ້ງ

 

                                                                                    ໂດຍ: ພູວັນ

 

      ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສຶກສາຢ່າງຈະແຈ້ງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທຸກກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບໃນທຸກເພດ ທຸກໄວ ທຸກຊົນເຜົ່າຢ່າງກວ້າງຂວາງສະໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ.

     ທ່ານ ສົມພອນ ສອນດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ໃຫ້ສຳພາດເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ວັນທີ 8 ກັນຍານີ້ວ່າ: ສໍາລັບການຮຽນ-ການສອນນອກລະບົບໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະການລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ການບໍາລຸງວັດທະນະທໍາໄດ້ດໍາເນີນມາຢ່າງແຂງແຮງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ກ່ອນປີ 1975 ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດກືກໜັງສືເຖິງ 90% ມາເຖິງທ້າຍເດືອນທັນວາ 1984 ສາມາດປະກາດລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກນັ້ນໄດ້ສືບຕໍ່ເປີດຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ ບໍາລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ຮອດປີ 2015 ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍອາຍຸ 15-45 ປີ ມີລະດັບຄວາມຮູ້ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໂດຍພື້ນຖານໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມບໍາລຸງທົ່ວປະເທດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ 2015 ຜ່ານມາ.

      ເວົ້າສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະກອບດ້ວຍ 9 ຕົວເມືອງ, 481 ບ້ານ, ມີປະຊາກອນ 906.859 ຄົນ ຍິງ 457.625 ຄົນ ໄດ້ສໍາເລັດວຽກງານບໍາລຸງຈົບຊັ້ນປະຖົມໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 2010, ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15-35 ປີທີ່ບໍ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈົນສາມາດປະກາດຈົບຊັ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2015 ໄດ້ຈັດຕັ້ງບໍາລຸງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ພາດໂອກາດຮຽນຢູ່ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ສີສັດຕະນາກ, ໄຊທານີ, ເມືອງນາຊາຍທອງພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງການບໍາລຸງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ-ຕອນປາຍໃຫ້ນັກຮຽນຢູ່ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຫຼັກ 8 ແລະ ໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ.

      ທ່ານກ່າວໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫຼວງມີສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ຂັ້ນເມືອງ 1 ແຫ່ງ ແລະ ມີສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 6 ແຫ່ງ, ໃນສົກຮຽນ 2020–2021 ໄດ້ຕອບສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາໂດຍສະເພາະນະໂຍບາຍງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຄູອາສາສະໝັກສອນບໍາລຸງຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມເຮັດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາປະຈໍາປີ 2021 ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໂດຍສຸມໃສ່ວຽກງານຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ, ອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະຈໍາສົກ 2020-2021, ວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາບໍາລຸງ, ໃນນີ້ໄດ້ເກັບກໍາສະຖິຕິກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໄດ້ທັງໝົດ 1.128 ຄົນ ຍິງ 790 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 105%. ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານບໍາລຸງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສໍາລັບປະຊາຊົນ, ວຽກງານບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ລວມເຖິງວຽກງານຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອໃຫ້ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເປັນໄປຕາມລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກກ້າວໄປສູ່ຜົນສຳເລັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວາງໄວ້.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com