Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເດັກ​ຍິງ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 11/10/2021 15:29:07 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 868 ຄັ້ງ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (ສຊປລ), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA), ຮ່ວມມືກັບອົງການແພລນສາກົນ (Plan International), ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (SCI), ອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊົນ (PSI) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ໄດ້ຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກຍິງສາກົນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ-ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກສູງການພັດທະນາເດັກຍິງໃນວັນທີ 11 ຕຸລານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ວັນເດັກຍິງສາກົນ ໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໂດຍກຳນົດເອົາວັນທີ 11 ຕຸລາເປັນວັນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ອອກມະຕິຮັບຮອງ ເລກທີ 66/170 ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2011. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ວັນທີ 11 ຕຸລາໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກຍິງສາກົນໃນທຸກໆປີເພື່ອເປັນການຮັບຮູ້ສິດທິຂອງເດັກຍິງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເດັກຍິງທົ່ວໂລກຕ້ອງຜະເຊີນ. ສຳລັບປີນີ້, ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວ ເປັນການຮ່ວມຕົວຂອງລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະພາກສ່ວນເອກະຊົນເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນງານນາງນ້ອຍ ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງນາງນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດມາ.

ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ສຊປລ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຫົວຂໍ້ການສະເຫຼີມສະຫຼອງປະຈຳປີນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງເຕັກໂນໂລ​ຊີໃນຍຸກດີຈີຕອນສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາ ຫຼື ທຳລາຍຄວາມເປັນເອກະລາດທາງຮ່າງກາຍຂອງເດັກຍິງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ເຕັກໂນໂລຊີສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ລວມທັງການຊອກຫາໂອກາດ, ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງເພື່ອນ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການສ້າງສັງຄົມທີ່ບໍ່ແບ່ງແຍກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ທ້າທາຍທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນການໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ເຕັກໂນໂລຊີຈົນເຖິງການເສບຕິດ, ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.

ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມງານອື່ນໆຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃສ່ຊາວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະຍິງໜຸ່ມໂດຍການເຊື່ອມສານຍຸດທະສາດການພັດທະ ນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວລົງໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການແລະ ອົງການສາກົນ.

ທ່ານນາງ ມາຣຽມ ເອ. ຄານ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນປັບປ່ຽນ, ຮ່ວມມື ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໄວໜຸ່ມເພື່ອການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ການຮຽນຮູ້, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ ຊຶ່ງຄວາມຄືບໜ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລາວລວມມີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນລະບົບການຮຽນໃນໂຮງຮຽນໂດຍການເຊື່ອມສານເພດສຶກສາເຂົ້າໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສື ແມ່ນໄດ້ສ້າງຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສຳລັບໄວໜຸ່ມ ຫຼື ເອື້ອຍນາງນ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ຜ່ານກິດຈະກໍາເຕົ້າໂຮມກຸ່ມເດັກຍິງນາງນ້ອຍ ທີ່ສະໜອງທັກສະຊີວິດທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ກັບເດັກຍິງໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຄົນ. ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ອົງການ UNFPA ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ແອັບ ນ້ອຍຢາກຮູ້ (NoiYakhoo) ແລະ ສາຍດ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ໄວໜຸ່ມ, ພ້ອມທັງສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເພດສຶກສາໄດ້ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ. ການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຜ່ານໂທລະສັບ (Telehealth) ກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຍັງມີຊ່ອງທາງການຮຽນທາງອອນລາຍກໍຄື ເວັບໄຊຄັງປັນຍາລາວສຳລັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຊຶ່ງສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເພດສຶກສາໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ຊູໂມ ກູຮາ ອຳນວຍການອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກຍິງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ດີຈີຕອນ, ພວກເຂົາຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການຢູ່ໃນໂລກອອນລາຍ, ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເຊື່ອ ແລະ ກະຈາຍຂ່າວອອກໄປ.

ໃນງານຄັ້ງນີ້, ຍັງມີການບັນຍາຍຫຼັກຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໂດຍຜ່ານ 5 ຕົວຊີ້ວັດຂອງແຜນງານນາງນ້ອຍ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDGs ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີພາບ, ການລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫີວ, ການສຶກສາ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ໃນປີ 2016, ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຕົວວິທີການ ນາງນ້ອຍ ແລະ ໄດ້ສ້າງ ນາງນ້ອຍ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນຂອງເດັກຍິງໄວໜຸ່ມທັງໝົດ (ຫຼາຍກວ່າ 700.000 ຄົນ) ໃນທົ່ວປະເທດ. ນາງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສົນທະນາ ແລະ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງໄວໜຸ່ມຍິງເຊັ່ນດຽວກັນກັບໄວໜຸ່ມຊາຍ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ວັນຄົບຮອບຂອງນາງນ້ອຍໄດ້ຖືກສະເຫຼີມສະຫຼອງທຸກປີໃນວັນທີ 11 ຕຸລາເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມຄືບໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນວຽກງານໄວໜຸ່ມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຊາຍດ້ວຍວິໄສທັດວ່າ: “ບໍ່ປ່ອຍປະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ”.

(ຂ່າວ-ພາບ: UNFPA)


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com