Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ລ້ຽງງົວແບບທອມ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ທອງດຳ ມິໂຍລາ ເວ​ລາ: 13/10/2021 12:03:21 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 544 ຄັ້ງ

 

                                       ໂດຍ: ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

 

  ກຸ່ມສົມບຸນ ເມືອງຜາໄຊ ທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 8 ບ້ານ, 437 ຄອບຄົວ ພົນລະເມືອງທັງໝົດ 3.357 ຄົນ ຍິງ 1.148 ຄົນ; ໃນເມື່ອກ່ອນປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍອາໄສຫາກິນຕາມທໍາມະຊາດ ດ້ວຍການເຮັດນາ ກຸ່ມສົມບຸນ ມີເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 317,62 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າ 1.109,5 ໂຕນ/ປີ, ສະເລ່ຍເຂົ້າເປືອກ 330 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ນອກຈາກປູກເຂົ້າແລ້ວ ປະຊາຊົນຍັງປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປູກພືດຜັກຕາມລະດູການເພື່ອບໍລິໂພກ ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຂາຍເປັນສິນຄ້າ. ຜູ້ມີເງື່ອນໄຂກໍລ້ຽງງົວ-ຄວາຍປ່ອຍຕາມປ່າຕາມຄັງ, ລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງໄກ່, ຜົນຜະລິດບາງຄອບຄົວກໍກຸ້ມກິນ, ບາງຄອບຄົວກໍຂາດ          ເຂີນ, ບໍ່ມີເງິນທ້ອນໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນຍາມຈໍາເປັນ.

ທ່ານ ວັນທອງ ພອນມີໄຊ ຕາງໜ້າກຸ່ມລ້ຽງງົວທອມ ບ້ານສົມບູນ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍ້ອນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດທີ່ໜຶ່ງຂອງແຂວງນການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບແກ່ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ; ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພື້ນທີ່ບ້ານພາຍໃນກຸ່ມສົມບຸນ ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງເໜາະສົມໃນການປູກຫຍ້າ ແລະ ພືດອາຫານສັດ, ດັ່ງນັ້ນ ອົງການປົກຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ, ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ. ລິເລີ່ມປູກຫຍ້-ລ້ຽງງົວມາແຕ່ປີ 2007 ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນລ້ຽງງົວປ່ອຍກິນຫຍ້າໃນສວນຕາມທໍາມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໜັກຂອງງົວຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂາຍບໍ່ໄດ້ລາຄາ.

ມາຮອດປີ 2015 ກຸ່ມລ້ຽງງົວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດ-ການປິ່ນປົວສັດຂັ້ນພື້ນຖານ; ການຜະລິດອາຫານສັດ ເຊັ່ນ: ການເຮັດຫຍ້າໝັກ, ຫຍ້າແຫ້ງ, ກ້ອນແຮ່ທາດ. ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນວັດຖຸຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອປັບປຸງສວນຫຍ້າ ແລະ ຄອກສັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສັງກະສີ, ໜາມໝາກຈັບ, ທໍ່ນໍ້າ, ຈັກບົດຫຍ້າ, ຈັກຕັດຫຍ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ຕໍ່ມາທະນາຄານນະໂຍບາຍສາຂາເມືອງຜາໄຊ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍຕໍ່າເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານກູ້ຢືມມາປັບປຸງສວນຫຍ້າ ແລະ ຊື້ແນວພັນງົວມາລ້ຽງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫັນມາປູກຫຍ້າຂາຍແກ່ນ, ລ້ຽງງົວທອມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພາຍໃນກຸ່ມມີເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າທັງໝົດ 255 ເຮັກຕາ ໃນນີ້, ປູກເພື່ອເກັບແກ່ນຂາຍ 42 ເຮັກຕາ,ຫຍ້າທີ່ປູກແມ່ນ ຫຍ້າຣູຊີ່, ຫຍ້າເນເປຍ, ກົວເຕ່ມາລ່າ. ປີ 2018-2019 ເກັບແກ່ນຫຍ້າໄດ້ປະມານ 50 ໂຕນ/ປີ ຂາຍ 15 ລ້ານກີບ/ໂຕນ, ມີລາຍຮັບລວມ 750 ລ້ານກີບ/ປີ. ສໍາລັບການທອມງົວແບບຂັງໃນຄອກ ມີ 62 ຄອບຄົວ ສະເລ່ຍ 3 ໂຕ/ຄອບຄົວ/ຊຸດ (ປີໜຶ່ງ 2 ຊຸດ) ລວມເປັນ 372 ໂຕ,ທອມງົວໃນສວນຫຍ້າ 90 ຄອບຄົວ ສະເລ່ຍ 7 ໂຕ/ຄອບຄົວ ລວມເປັນ 630 ໂຕ; ລວມງົວທີ່ຂາຍ ມີ 1.002 ໂຕ/ປີ, ລາຄາຂາຍສະເລ່ຍ 10 ລ້ານກີບ/ໂຕ ລວມເປັນເງິນ 10 ຕື້ 2 ລ້ານກີບຫັກຕົ້ນທຶນຊື້ແນວພັນອອກແລ້ວ ຍັງມີກຳໄລປະມານ 5 ຕື້ 1 ລ້ານກີບ. ໄລຍະການທອມງົວແມ່ນ 4-5 ເດືອນ, ງົວຊື້ມາທອມມີອາຍຸ 3-4 ປີ ລາຄາສະເລ່ຍ 5 ລ້ານກີບ/ໂຕ, ເມື່ອຄົບອາຍຸການທອມແມ່ນຂາຍອອກທັງໝົດ ແລ້ວຊອກຊື້ແນວພັນຊຸດໃໝ່ເຂົ້າມາທອມ. ລວມລາຍຮັບຈາການຂາຍແກ່ນຫຍ້າ ແລະ ງົວ ໄດ້ 5 ຕື້ 752 ລ້ານກີບ, ສະເລ່ຍຄອບຄົວໜຶ່ງໄດ້ປະມານ 37 ລ້ານກວ່າກີບ/ປີ (ຕ່ຳສຸດ 25 ລ້ານກີບ ແລະ  ສູງສຸດ 65 ລ້ານກີບ)

    ທ່ານ ວັນທອງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນກຸ່ມລ້ຽງງົວແບບທອມ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 7 ບ້ານ, 152 ຄອບຄົວ ມີງົວ 2.914 ໂຕ, ຄວາຍ 1.021 ໂຕ, ມ້າ 25 ໂຕ, ໝູ 678 ໂຕ, ແບ້ 110 ໂຕ, ສັດປີກ 21.895 ໂຕ. ມີເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າທັງໝົດ 255 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ປູກເພື່ອເກັບແກ່ນຂາຍ 42 ເຮັກຕາ.

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປູກຫຍ້າ-ລ້ຽງງົວທອມຂອງປະຊາຊົນກຸ່ມບ້ານສົມບຸນ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນວິທີການໜຶ່ງໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໄປຕາມຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດຂອງເມືອງ ກໍຄືຂອງແຂວງ ທີ່ຖືເອົາການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ. ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ. ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນກຸ່ມດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າ ປະຊາຊົນມີເງິນປຸກສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນໄດ້ຫຼາຍຫຼັງ, ມີລົດໃຫຍ່ 30 ກວ່າຄັນ, ມີລົດໄຖນາ 255            ຄັນ, ມີລົດຈັກ 478 ຄັນ, ມີໂຮງສີເຂົ້ານ້ອຍ 240 ເຄື່ອງ; ນອກນີ້ ຍັງມີເຄື່ອງຮັບໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ແຕ່ລະຄອບຄົວ ມີເງິນສົ່ງໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງຫຼາຍຄົນ.

ໃນອະນາຄົດ, ບັນດາບ້ານໃນກຸ່ມສົມບຸນ ເມືອງຜາໄຊ ຈະສືບຕໍ່ລ້ຽງງົວແບບທອມຂັງໃນຄອກໃຫ້ໄດ້ 3 ຊຸດຕໍ່ປີ, ຊຸດ 1 ສະເລ່ຍຄອບຄົວໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ 5 ໂຕຂຶ້ນໄປ ແລະ ທອມໃນສວນໃຫ້ໄດ້ 8 ໂຕ/ຄອບຄົວ ເພື່ອເປັນການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ; ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ທັງສ້າງເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ-ຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງ ກໍຄື ເມືອງອື່ນໆນໍາເອົາບົດຮຽນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com