Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານເບິ່ງຄືນບາງບັນຫາໃນແຜນການປີ 2022 ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 02/11/2021 16:55:14 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1424 ຄັ້ງ

 

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ () ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເບິ່ງຄືນຫຼາຍບັນຫາໃນການ  ພັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແຜນການປະຈຳປີ 2022 ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມາານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2022.

ທ່ານ ລີເປີ ລີບົວປາວ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເບິ່ງຄືນການພົວພັນກັນລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ທີ່ມີການພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ເປົ້າໝາຍສູງສຸດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແມ່ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ເພີ່ມລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ຫົວຄົນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ, ແຜນເງິນຕາມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໄດ້ກຳນົດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານເງິນ M2 ຊຶ່ງໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມານີ້ ປະລິມານເງິນເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເກືອບ 20% ແຕ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເຫັນໄດ້ວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານເງິນນ M2 ຍັງບໍ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຜນເງິນຕາ ຕ້ອງແຍກໃຫ້ຈະແຈ້ງຕື່ມອີກວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນປະລິມານເງິນ  M2 ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນປີ 2022 ແມ່ນປະມານ 20% ໃນນັ້ນແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ເງິນຕາໃສ່ໃນຂົງເຂດໃດແດ່ ເພື່ອໃຫ້ ສສຊ ສາມາດຕິດຕາມວ່າເງິນທີ່ໄດ້ນໍາໄປຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງໃດຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຈະເຫັນໄດ້ບ່ອນໃດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ບ່ອນໃດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ, ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຍົກຂໍ້ມູນດ້ານສະຖິຕິ ຫຼື ຕົວຊີ້ວັດອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນບັນຫາແຈ້ງຕື່ມອີກວ່າບັນຫາເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ເພາະບັນຫາກ່ຽວກັບເງິນຕາແທ້ຈິງແມ່ນການຂາດແຫຼ່ງເງິນຕາ. ສ່ວນບັນຫາເງິນເຟີ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນ 2022 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 5-7% ແຕ່ໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ໄດ້ກໍານົດ 4% ຊຶ່ງລັດຖະບານຄວນເບິ່ງຄືນໃໝ່ ຫຼື ອາດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າກວ່າການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນລາຄາສິນຄ້າໃດໜຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຄານໍ້າມັນໃນປີຜ່ານມາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 20% ຊຶ່ງລັດຖະບານຄວນເບິ່ງຄືນວ່າ ລາຄາສິນຄ້າອັນໃດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ກະທົບຕໍ່ເງິນຕາ ເຮັດໃຫ້ເງິນເຟີ້ ແລະ ຄວນມີມາດຕະການແກ້ໄຂແນວໃດ.

ຕໍ່ກັບແຜນງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2022 ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການໃຊ້ໜີ້ຕົ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເຂົ້າຢູ່ໃນລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຊຶ່ງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນ ແມ່ນເງິນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການປະມານ 15 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ຫຼື 8% ຂອງ GDP ທີ່ຈະຕ້ອງຊອກແຫຼ່ງເງິນມາຊໍາລະ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ຈະເອົາມານີ້ ກະຊວງການເງິນກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ຈະໄດ້ມາຈາກການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ບັນຫານີ້ ເປັນການກູ້ຢືມມາໃຊ້ໜີ້ ກໍຖືວ່າຍັງເປັນໜີ້ຢູ່; ສະນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ ທີ່ເປັນບັນຫາຕິດພັນກັບວ່າລະແຫ່ງຊາດນີ້ ກໍຍັງສືບຕໍ່. ດັ້ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ ເບິ່ງຄືນວ່າມີວິທີໃດອີກບໍ່ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຈາກການຊໍາລະໜີ້ດ້ວຍການກູ້ຢືມ. ຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຈາກທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພາະການລົງທຶນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນມີມູນຄ່າສູງ ຊຶ່ງຕາມການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຖ້ານໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ.

(ຂ່າວ: ສຸກສະຫວັນ, ພາບ: ສໍານານ)


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com