Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສຳເລັດການກວດສອບ 109 ເປົ້າໝາຍ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 07/11/2021 09:03:30 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 839 ຄັ້ງ

ໃນປີ 2021, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບສຳເລັດ 109 ເປົ້າໝາຍ ຈາກເປົ້າໝາຍກວດສອບທັງໝົດ 137 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ໃນປີ 2022 ຈະດຳເນີນການກວດສອບ 104 ເປົ້າໝາຍ (ຂັ້ນສູນກາງ 60 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 44 ເປົ້າໝາຍ).

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພະຈິກ ຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022; ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020.

ທ່ານ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກ່າວວ່າ: ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ສຳເລັດການກວດສອບ 109 ເປົ້າໝາຍ ໃນຈຳນວນ 137 ເປົ້າໝາຍ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ສຳລັບປີ 2021 (ເທົ່າກັບ 79% ຂອງແຜນການ, ຍັງສືບຕໍ່ກວດສອບ 28 ເປົ້າໝາຍ) ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍທີ່ກວດສອບຍັງບໍ່ສຳເລັດນີ້ ກໍຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການດັດແກ້ແຜນງົບປະມານ ໃນງວດທີ 3 ພາໃຫ້ມີການສະເໜີເລື່ອນການປະຕິບັດກວດສອບ ແລະ ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນກວດສອບ, ອີກດ້ານໜຶ່ງ ການສ້າງແຜນ ຍັງບໍ່ທັນແທດກັບຕົວຈິງ, ການກຳນົດໂຕເລກຄາດໝາຍໄວ້ສູງ ແຕ່ຄວາມສາມາດທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານ ບໍ່ສົມຄູ່ກັນ ແລະ ຍັງມີບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ເປັນຂໍ້ຈຳກັດຈໍານວນໜຶ່ງ. ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ຍັງໄດ້ສຳເລັດການສົ່ງບົດແຈ້ງຜົນການກວດສອບໃຫ້ 46 ເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ; ສົ່ງບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ 67 ບົດ; ສົ່ງບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ລັດຖະບານ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ສຳລັບແຜນການປີ 2022, ຈະດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບ ຈຳນວນ 104 ເປົ້າໝາຍ, ໃນນັ້ນ ຂັ້ນສູນກາງ 60 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 44 ເປົ້າໝາຍ ປະກອບດ້ວຍ: ກວດສອບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ 25 ເປົ້າໝາຍ, ທະນາຄານ 6 ເປົ້າໝາຍ, ລັດວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ 10 ເປົ້າໝາຍ, ໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 19 ເປົ້າໝາຍ; ສະເພາະອົງການກວດສອບ ປະຈຳພາກເໜືອ ແມ່ນຈະກວດສອບ 19 ເປົ້າໝາຍ, ອົງການກວດສອບ ປະຈຳພາກກາງ ຈະກວດສອບ 14 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ອົງການກວດສອບ ປະຈຳພາກໃຕ້ 11 ເປົ້າໝາຍ.

ທ່ານ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຍັງກ່າວອີກວ່າ: ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ກວດສອບຄືນການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ທີ່ກວດເຫັນເພີ່ມ ຕາມມະຕິ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ ລົງວັນທີ 4/11/2020 ຊຶ່ງຜ່ານການກວດສອບ ພົບເຫັນລາຍຮັບເພີ່ມ 337,01 ຕື້ກີບ ຢູ່ 11 ກະຊວງ ແລະ 13 ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ 40,24 ຕື້ກີບ, ຍັງບໍ່ທັນແກ້ໄຂ 236,77 ຕື້ກີບ; ກວດເຫັນລາຍຈ່າຍເພີ່ມ 113,63 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງປະກອບມີ ລາຍຈ່າຍນອກແຜນ 88,04 ຕື້ກີບ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 5,82 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ 25,59 ຕື້ກີບ, ສະສາງແລ້ວ 20,29 ຕື້ກີບ, ຍັງບໍ່ທັນແກ້ 87,52 ຕື້ກີບ.

ສໍາລັບຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020 ສາມາດກວດສອບເຫັນເພີ່ມເງິນ ຫຼື ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຈາກຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ 170,11 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ: ໄດ້ເອົາໄປຈ່າຍນອກແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 63,94 ຕື້ກີບ; ຍັງເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ຄັງເງິນສົດ, ຝາກໄວ້ຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ຝາກໄວ້ໃນລະບົບບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນ 106,17 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ບໍ່ສາມາດສະສາງໄດ້ ຕາມກໍານົດເວລາ 1.331,66 ຕື້ກີບ ໃນນີ້: ຍອດຍົກມາຈາກປີກ່ອນ 1.299,21 ຕື້ກີບ, ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນປີ 2020 ຈໍານວນ 32,45 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນໜີ້ຕ້ອງຮັບສ່ວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ແລະ ວິສາຫະກິດລັດ ລົງທຶນ ທີ່ບໍ່ສາມາດເລັ່ງທວງເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດທັນຕາມກໍານົດເວລາ 5.219,95 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ: ມີໜີ້ຄ້າງຮັບປີຜ່ານມາ 4.376,83 ຕື້ກີບ, ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2020 ຈານວນ 843,00 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນການເປີດບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານທຸລະກິດ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ສັ່ງການເອກ 13 ບັນຊີ ແລະ ມີຍອດເຫຼືອຮອດວັນທີ 31/12/2020 ຈານວນ 0,26 ຕື້ກີບ, 150.935 ບາດ ແລະ 2.846.611 ໂດລາ ສະຫະລັດ; ກວດສອບເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 8 ໂຄງການ, ທີ່ມີມູນຄ່າ ສັນຍາ 37,07 ຕື້ກີບ.

ຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2020, ສຳລັບຜົນການກວດສອບເອກະສານລາຍຮັບການເງິນ ໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແມ່ນກວດສອບເຫັນ 5 ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ເງິນບໍ່ຖືກກັບແຜນລ່າຍຈ່າຍປະຈຳປີ ເປັນຕົ້ນເອົາຮ່ວງໜຶ່ງໄປຈ່າຍອີກຮ່ວງໜຶ່ງເປັນເງິນ 1,05 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນ 17 ໂຄງການ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດບາງກິດຈະກຳຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້ ລວມເປັນເງິນ 443,08 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນ 9 ໂຄງການ ໄດ້ຈັດຊື້ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ເຊົ່າພາຫະນະ, ຈັດຈ້າງການບໍລິການສ້ອມແປງ ໂດຍບໍ່ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລວມເປັນເງິນ 14,44 ຕື້ກີບ. ຜົນກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງທະນາຄານ ແມ່ນກວດສອບເຫັນ 3 ເປົ້າໝາຍ ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂາດທຶນຫຼາຍປີຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງສະສົມຮອດທ້າຍປີ 2020 ຈຳນວນ 8.417,54 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ຂາດທຶນຂອງປີ 2020 ຈຳນວນ 805,06 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນ 2 ເປົ້າໝາຍ ມີໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ເກີນອັດຕາສ່ວນ 3% ຂອງຫນີ້ສິນທັງໝົດໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ຈຳນວນ 1.413,72 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນ 4 ເປົ້າໝາຍ ມີໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກການລັກໂລບເງິນ ຂອງພະນັກງານທະນາຄານ, ການລັກໂລບເງິນຈາກພາຍນອກ (ການລັກຂໍ້ມູນຈາກ ATM ເພື່ອໂອນເອົາເງິນ, ການປອມແປງບັດ ATM ເພື່ອຖອນເງິນ) ແລະ ເງິນຂາດຕູ້ ATM ຍ້ອນລະບົບໂປຣແກຣມຂອງຕູ້ມີບັນຫາ ຊຶ່ງສະສົມຮອດທ້າຍປີ 2020 ຈຳນວນ 290,46 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2020 ຈຳນວນ 23,42 ຕື້ກີບ. ຜົນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ສາມາດກວດສອບເຫັນ ການເບີກຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍດ້ານວັດຖຸໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຂອງ 2 ເປົ້າໝາຍ 1,49 ຕື້ກີບ ບໍ່ໄດ້ເອົາລວມເຂົ້າກັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ ເພື່ອຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ກວດສອບເຫັນ 8 ເປົ້າໝາຍ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ປະກອບເຂົ້າໃນສໍານວນເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ຈ່າຍຄ່າບໍລິການໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ລວມ 36,97 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນ 6 ເປົ້າໝາຍ ມີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການປະມູນ ຫຼື ສົມທຽບລາຄາ ຈາກ 03 ຮ້ານຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລວມ 28,15 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນ 3 ເປົ້າຫມາຍ ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກລາຍຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຄ່າບໍລິການ, ເງິນປັນຜົນ, ຄ່າໝໍ້ນັບໄຟກະແສ ໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນບັນຊີລວມ ຫຼື ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ລວມ 1.027,46 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນ 1 ເປົ້າໝາຍ ບັນທຶກລາຍຈ່າຍເງິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ເກີນມູນຄ່າຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສົ່ງໃຫ້ຕົວຈິງ ລວມ 1.462,52 ຕື້ກີບ; ກວດສອບເຫັນ 3 ເປົ້າໝາຍ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນລາຍຈ່າຍດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ ລວມ 0,26 ຕື້ກີບ.

(ຂ່າວ: ສຸກສະຫວັນ; ພາບ: ສໍານານ)


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com