Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ວຽກງານຂອງນັກພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ວິ​ໄລ​ສັກ ເວ​ລາ: 01/09/2022 14:46:10 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 4665 ຄັ້ງ

ການຮູ້ໜັງສືແມ່ນທັກສະໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເມື່ອຄຳນຶງເຖິງການເຕີບໂຕຂອງບຸກຄົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການພັດທະນາ, ມັນເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການຮຽນຮູ້ທັງໝົດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຊີວິດ. ທ່ານສາມາດລອງຈິນຕະ

ນາການເຖິງຊີວິດໃນຍຸກສະໄໝທີ່ປາສະຈາກຄວາມສາມາດພື້ນຖານໃນການອ່ານ ຫຼື ຂຽນໄດ້ບໍ, ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງ, ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືສູງໄດ້ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຮູ້ໜັງສືສາກົນ ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮູ້ໜັງສືໃນທຸກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານອົສຕຣາລີ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ, ສົ່ງເສີມການປັບປຸງຜົນການຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນເກນອາຍຸເຂົ້າ ຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍກຳລັງພັດທະນາຫຼັກສູດປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູປະຖົມໃນການສອນແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງທັກສະການຮູ້ໜັງສືຂອງເດັກ. ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຂົ້າໃນໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະປີນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນ ມາ. ວົງຈອນປະຈຳປີຂອງການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ການຜະລິດ, ການແຈກຍາຍປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ຢ່າງປະສົບສຳເລັດຜົນ ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຈາກວິກິດ ການໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ ນັກຂຽນຫຼັກສູດ ສສກ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອຊອກຫາວິທີໃຫ້ວຽກງານສາ ມາດດຳເນີນມີຄວາມຄືບໜ້າໃນທ່າມກາງການລັອກດາວ ແລະ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນ ປ.4 ໃໝ່ ແມ່ນຈະຢູ່ໃນ ແຜນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້.

ໃນແຕ່ລະປີຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ທຸກປີ ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ. ຮອບວຽນການພັດທະນາຫຼັກສູດແຕ່ລະປີ, ການຜະລິດ, ການແຈກຍາຍປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບ ຮົມຄູໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ ວິດ-19 ກໍຕາມ. ນັກຂຽນພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງ ສສກ ໄດ້ທຸ້ມເທເພື່ອຊອກຫາວິທີໃຫ້ວຽກງານສາມາດດຳເນີນ ວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນທ່າມກາງການຈຳກັດການເດີນທາງ. ການສອນຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນ ປ.4 ສະບັບປັບປຸງ ໃໝ່ແມ່ນຈະຢູ່ໃນແຜນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສສກ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກປະເທດອົສຕຣາລີ, ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາພາສາລາວຊັ້ນ ປ.1, 2, 3 ແລະ 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ຈຳນວນ 490.937 ຄົນ (ຍິງ 48%), ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍ ການທີ່ສອນນຳ ຈຳນວນ 27.267 ຄົນ (ຍິງ 51%). ຄູສອນຊັ້ນ ປ.1 ແລະ 2 ຍັງໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມອ່ານເສີມ ແລະ ປຶ້ມນິທານ. ພ້ອມດ້ວຍແນວຄວາມຄິດຈຳນວນໜຶ່ງສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນນິທານ. ຄູບາງຄົນບໍ່ທັນຄຸ້ນ ເຄີຍກັບການອ່ານປຶ້ມໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນແຕ່ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ການໃຊ້ປຶ້ມນິທານເພື່ອປັບປຸງການປະຕິ ບັດການສອນຂອງພວກເຂົາ. ປຶ້ມນິທານມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄູສອນ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເດັກ ຮູ້ສຶກມ່ວນ, ແຕ່ຍັງກະຕຸ້ນຈິນຕະນາການ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານພາສາຂອງພວກເຂົາ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງ ພວກເຂົາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານສິນທໍາ. ປຶ້ມນິທານຍັງສາມາດສົ່ງເສີມຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບວິທີ ການຈັດການກັບບັນຫາທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງປະເຊີນ.

ຫຼັກສູດພາສາລາວຊັ້ນ ປ.4 ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນໃຫ້ພັດທະນາທັກສະພາສາລາວໃນດ້ານການຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນໂດຍຜ່ານວິທີການຮຽນແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ. ບົດຮຽນໄດ້ຖືກຈັດລຽງຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນ ແນວທາງດຽວກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ. ຫົວຂໍ້ໜຶ່ງແມ່ນຈະມີສອງບົດຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີໂອກາດໃນການລົງເລິກດ້ານຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສ້າງພາສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ນັ້ນ. ຄໍາຖາມຊີ້ນໍາໃນແຕ່ລະບົດຮຽນແມ່ນຈະຊ່ວຍເນັ້ນໜັກໃນຫົວຂໍ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນມີການພັດທະນາ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ, ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ພູມໃຈທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງການຮູ້ໜັງສື ໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າເກົ່າຂອງ ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທຸກຄົນ.

(ແຫຼງຂໍ້ມູນຂ່າວ: ສສກ)


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com