Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ພິທີເປີດສົກຮຽນ 2022-2023 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ວິ​ໄລ​ສັກ ເວ​ລາ: 01/09/2022 14:47:38 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 4802 ຄັ້ງ

ພິທີເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023 ໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2022 ໃນຮູບແບບປົກກະຕິ ແລະ ແບບທາງໄກ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວ ແລະ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດຂອງທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີພະນັກງານອາວຸໂສບໍານານ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູູ້ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງສູງ ຕໍ່ຜູູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ທີ່ໄດ້ສຸມຈິດສຸມໃຈ ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ເຖິງວ່າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍປະການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ສົກຮຽນ 2022-2023 ນີ້ ແມ່ນເປັນສົກຮຽນໜຶ່ງ ທີ່ທົ່ວຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021- 2025), ເປັນຕົ້ນແມ່ນເສີມຂະຫຍາຍສິີ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ, ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງຜູູ້ຮຽນ ຊຶ່ງໃນສົກຮຽນນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່າ ຖ້າທຽບກັບ 2 ສົກຮຽນຜ່ານມາ. ດັ່ງນັັ້ນ, ກະຊວງຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 1 ກັນຍາ 2022 ເປັນມື້ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ຄືກັນກັບປະເພນີທີ່ເຄີຍຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກັນຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຊຶ່ງໃນຍາມໃດ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາໄປກ່ອນກ້າວໜຶຶ່ງ, ພິເສດໃນປີນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຟັງ ສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນມື້ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ຂໍໃຫ້ຜູູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ ລູກຫຼານນັກຮຽນນັກສຶກສານຳໄປສຶກສາ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ຕົວຈິງໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ. ເພືີ່ອເປັນແນວທາງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົກຮຽນນີ້ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນທົ່ວປະເທດຄື: ໃຫ້ຜູູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖານການສຶກສາ ໃຫ້ເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ລູກຫຼານນັກຮຽນ ກັບມາຮຽນຄືນ ແລະ ຮຽນຢ່າງມີຄວາມສຸກ; ສະເໜີໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ສິດສອນຢ່າງໝົດຈິດໝົດ ໃຈ, ຈິງໃຈແລກປ່ຽນຄວາມຮູູ້ ປະສົບການກັບຜູູ້ຮຽນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງກວ່າເກົ່າ; ເພືີ່ອສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ຜູູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາທຸກທ່ານ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເຂັ້ມງວດ, ລາຍລະອຽດຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງຈະຜ່ານແຈ້ງການ; ຜູູ້ປົກຄອງຄວນໄດ້ເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງຕົນຕໍ່ການຮຽນຂອງລູກຫຼານຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕິດຕາມການຮຽນຂອງລູກຫຼານ ແລະ ຊຸກຍູູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນເປັນປົກກະຕິ, ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກບັນດາສືີ່ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມພຶດຕິກໍາຂອງລູກຫຼານຕົນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ໃຫ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ ແລະ ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄຸນສົມບັດ, ປະຕິບັດລະບຽບໂຮງຮຽນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແຂ່ງຂັນກັນຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ, ໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ສິິ່ງມຶນເມົາຕ່າງໆ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ຮັບຊົມວິດີໂອ ແລະ ຮັບຟັງການເຄື່ອນໄຫວໃນສົກຮຽນ 2021-2022, ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງນັກຮຽນຍິງ-ຊາຍ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມການແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຂ່າວ: ຍຸພິນທອງ, ພາບ: ບຸນອູ້ມ


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com