Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ຈຸດປະສົງມາທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS)

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ວິ​ໄລ​ສັກ ເວ​ລາ: 21/10/2022 14:05:44 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 2584 ຄັ້ງ

ໂດຍ: ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ຕາມຂໍ້ມູນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການເດີນທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດ ລາວ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເພື່ອມາພັກຜ່ອນ ຊຶ່ງກວມເອົາ (84%) ໃນນັ້ນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ທໍາມມະຊາດ 70%,ວັດທະນະທໍາ 79% ແລະ ສາສະໜາ 61%.
ສໍາລັບແຮງຈູງໃຈໃນການເດີນທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກ,ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ການສ້າງປະສົບການໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊອກຫາໂອກາດໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ເປີດໂລກະທັດ.
ສ່ວນປະເພດການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນມາທ່ຽວຊົມທໍາມະຊາດ 36%,ທ່ຽວຕາມຕົບເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາ 35%,ມາອາບແດດ,ການທ່ຽວຫາດຊາຍ 28% ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການຜະຈົນໄພ 15%. ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ສປ ຈີນ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການຊອກຫາ ຫຼື ສຶກສາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະຖາປັດຕິຍະກໍາຕ່າງໆ.ຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງ 58%,ຈ່າຍຄ່າສະຖານທີພັກ 18% ຂອງງົບການເດີນທາງທັງໝົດ,ອິນເຕີ້ນເນັດ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ,ນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍ. ສ ເກົາຫຼີ ນິຍົມທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແລະ ນິຍົມ ຊອກຫາກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບຜະຈົນໄພ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະເທດໄທ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວແບບລາຍວັນເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ຈັບຈ່າຍຊື້ອາຫານການກິນ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ.ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ການເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເພື່ອຜັກຜ່ອນ,ການຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງ 31% ຂອງງົບປະມານການທ່ອງທ່ຽວ,ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ.
ສິ່ງທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ(GMS)ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍມກັບຕະຫຼາດສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ,ມີຊັບພະຍາ
ກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ,ມີນະໂຍບາຍໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການອອກວິຊາທ່ອງທ່ຽວ,ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ບັນດາປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ມີການພັດທະນາ ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບສາຍໄຍແກ້ວ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າເຖິງການຄ້າແບບເອເລັກໂຕນິກ,ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ,ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເປັນການຊ່ວຍດ້ານການບໍລິການດ້ວຍຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ການຈອງການເດີນທາງ,ທີ່ພັກ ແລະອື່ນສະດວກວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຜະລິດຕະພັນ,ຄວາມປອດໄພ,ການທ່ອງທ່ຽວເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກເດີນທາງໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະການສ້າງປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ.ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ,ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການອະນຸລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ທາງທໍາມະຊາດແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ,ການຈັດກິດຈະກໍາບໍ່ທັນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ,ລາຄາອາຫານ,ທີ່ພັກ ແລະ ການບໍລິການດ້ານອື່ນໆ ບາງລາຍການມີລາຄາສູງ.ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເຮັດໃຫ້ລາຄາການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວດຸ່ນດ່ຽງກັບການເດີນທາງ,ທີ່ພັກ,ອາຫານການກິນ,ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຄ່ຽງຄູ່ກັບການບໍລິການທີ່ດີ ປະທັບໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈຶ່ງຈະສາມາດດຶ່ງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດນັບມືນັບຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com