ຫົວ​ຂໍ້ : 5 ປີຂ້າງໜ້າ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວ ສະເລ່ຍ 8,6%

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ຈັນ​ທະ​ໄມ​ຕ​ຣີ ເທບ​ສີ​ເມືອງ ເວ​ລາ: 09/03/2020 09:55:38 ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຊົມ 291 ຄັ້ງ

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງອົງຄະນະພັກ ເມືອງໄຊ ຍະບູລີ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະ ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າ ການຂອງຂະແໜງການ, ການ ປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາຫົວ ໜ່ວຍການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສູ້ຊົນບຸກບືນ ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງເມືອງສືບຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຫຼຸດລົງເທື່ອ ລະກ້າວ, ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ ຊົນຕ່າງໆໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ດ້ວຍ ຜົນ ສໍາເລັດ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງ ປະຊາຊົນໄດ້ຫັນສູ່ທັນສະໄໝ, ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ກໍໄດ້ເປັນ ກຸ່ມເປັນຟາມຕິດພັນກັບການ ປູກຫຍ້າ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີ ລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຮັ່ງມີ ຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ສະຫາຍ ສອນສະຫວັນ ຈັນທະວົງ ກໍາມະການປະຈໍາ ພັກເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນໍາ ວຽກງານ ເສດຖະກິດ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕໍ່ກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງຜູ້ແທນ ອົງຄະນະພັກເມືອງ ໃນວັນ ທີ 5 ມີນາຜ່ານມາວ່າ: ຜ່ານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງ ເມືອງໄດ້ມີ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8%, ລາຍໄດ້ທັງໝົດບັນລຸ 1.517,58 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ ຫົວຄົນ ເທົ່າກັບ 19,9 ລ້ານ ກີບ ເທົ່າກັບ 2.490 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,7 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ ປີ, ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິດທີ່ຕັ້ງໜ້າ ເຊັ່ນ: ລາຍຮັບຈາກດ້ານກະ ສິກໍາ 445,95 ຕື້ກີບ, ກວມ 29,4%, ສົມທຽບໃສ່ປີ 2014 ຫຼຸດລົງ 215,28 ຕື້ກີບ, ລາຍ ຮັບຈາກຫັດຖະກໍາ ແລະ ອຸດ ສາຫະກໍາ 484,72 ຕື້ ກວມ 31,9%, ສົມທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 474 ຕື້ກີບ, ລາຍ ຮັບຈາກການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ເງິນເດືອນ 586,9 ຕື້ ກວມ 38,7%, ສົມທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 326,46 ຕື້ ກີບ, ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມ ສະຫງົບຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ, ເງິນ ກີບທຽບໃສ່ເງິນ ໂດ ລາ ອ່ອນຄ່າສະເລ່ຍ 3,4%, ເງິນ ກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດອ່ອນຄ່າ ສະເລ່ຍ 5,87%, ການເກັບ ລາຍຮັບງົບປະມານສະເລ່ຍ ບັນລຸ 154,86 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ ຄາດໝາຍປະຕິບັດໄດ້ 112%, ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ 147,36 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປະ ຕິບັດໄດ້ 118 %, ມູນຄ່າສົ່ງ ອອກສິນຄ້າພາຍໃນສະເລ່ຍ ປີໜຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ຕໍ່ປີ, ໄດ້ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນປູກເຂົ້າ ທັງສອງລະດູ, ປູກເຂົ້າກະເສດ ສຸມ ໃນເນື້ອທີ 401,47 ເຮັກຕາ ທ ຽ ບ ໃ ສ່ ຄາດໝາຍ ບັ ນ ລຸ 96,3%; ປັດຈຸບັນມີເນື້ອທີ່ປູກ ເຂົ້າທັງໝົດ 9.189,01 ເຮັກ ຕາ, ສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ທັງ ໝົດ 30.678,44 ໂຕນ, ທຽບ ໃສ່ຄາດໝາຍລື່ນ 678,44 ໂຕນ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໜຶ່ງ ບັນລຸ 387 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ; ນອກ ນັ້ນຍັງມີຫຼາຍປັດໄຈໃໝ່ທີ່ພົ້ນ ເດັ່ນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນປະຊາຊົນໄດ້ມີການປູກ ພຶືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໃນ ເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄວບຄູ່ກັບ ການປູກເຂົ້າເພື່ອຄໍ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຂດລຽບຕາມລຳແມ່ນໍ້າຮຸ່ງ, ຊົນລະປະທານຫ້ວຍໂງ່, ເຂດ ຊົນລະປະທານຫ້ວຍແຄ່ນ ບ້ານ ນາຫຼາ-ນາຄູນ, ນາຊາໍ່ຜາຊ້າງ, ລ້ອງນໍ້າຕຽນ, ບໍລິເວນນາລວມນໍ້າຕວນ ແລະ ນາຕາກ ໃນ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 16.413,23 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 50.482,08 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 40.022,08 ໂຕນ, ການ ລ້ຽງສັດກໍມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນ ໃນເຂດ ຕ່າງໆໃນທົ່ວເມືອງ ໄດ້ຫັນການ ລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດ ກະແຈກ ກະຈາຍມາສູ່ການລ້ຽງເປັນກຸ່ມ, ເປັນຟາມ, ເປັນຄັງ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າ -ພືດອາຫານສັດ, ຕິດພັນກັບ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ສັດຕະວະແພດລົງສູ່ບັນດາບ້ານ ຕ່າງໆ, ຮອດປັດຈຸບັນສາມາດ ຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກ ຊີ້ນ, ໄຂ່, ປາ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ 3.641 ໂຕນຕໍ່ປີ, ສະເລ່ຍ ຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 45,98 ກິໂລຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,76 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ສະຫາຍ ສອນສະຫວັນ ຈັນທະວົງ ຍັງໄດ້ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຈະສູ້ຊົນເຮັດ ໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 8,6% ຕໍ່ປີ, ລວມ ຍອດລາຍໄດ້ຜະລິດຕະພັນພາຍ ໃນໃຫ້ບັນລຸ 2.047,58 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍໃຫ້ບັນລຸ 25,85 ລ້ານ ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ເທົ່າກັບ 3.042 ໂດ ລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍ ຮັບໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາ 10% ຕໍ່ປີ, ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ໃນ ເນື້ອທີ່ 8.521 ເຮັກຕາ, ນໍາໃຊ້ ແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງໃຫ້ໄດ້ 90% ຂຶ້ນໄປ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທັງ ໝົດ 35.636 ໂຕນ, ສະເລ່ຍໃສ່ ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 450 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ຂຶ້ນໄປ,ການປູກພືດຜັກຕ່າງໆໃຫ້ ບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 99.400 ໂຕນ ໃນເນື້ອທີ່ 15.655 ເຮັກຕາ, ສູ້ຊົນ ຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ບັນລຸ 12.300 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໃຫ້ ໄດ້ 70.100 ໂຕນ ໃນນີ້ ເນັ້ນໃສ່ ປູກໝາກເດືອຍ, ສາລີ, ໝາກງາ ແລະ ອື່ນໆ. (ຂ່າວ-ພາບ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ)

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕໍ່​ບົດ​ຂ່າວ


ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ຂ່າວ

ລຳ​ດັບ ​​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຕໍ່​ກັບ​ຂ່າວ ​ເວ​ລາ​


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021336111, ແຟັກ: 021336113,ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com, ຕູ້ ປ.ນ 1110