ອາຫານ 10 ຢ່າງທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ແລະເພີ່ມຄວາມຈື່ຈຳ


...

     ທຸກຄົນຮູ້ນຳກັນດີແລ້ວວ່າ "ສະໝອງ" ເປັນອະໄວຍະວະສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມທຸກໆສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະແນ່ນອນວ່າ ເມື່ອດົນໄປ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງກໍສາມາດເສື່ອມສະພາບໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັບອະໄວຍະວະສ່ວນອື່ນໆໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ເຮົາສາມາດຢັບຢັ້ງການເສື່ອມ ແລະຟື້ນຟູການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງໄດ້ດີ ໂດຍການກິນອາຫານທີ່ດີ ເພື່ອບຳລຸງສະໝອງ 1 ປາ: ການກິນປາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປາທູນ່າ, ປາແຊວມ່ອນ, ເຊິ່ງປາຈຳພວກນີ້ເປັນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ສະໝອງຫຼາຍ 2 ໝາກໄມ້ຕະກຸນເບີລີ່: ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ໝາກບູເບີລີ່, ສະຕໍເບີລີ່, ເຊີຣີ່ ຈະຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງໃຫ້ສົມດູນ, ມີວິຕາມິນ ແລະສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະສຸງ ແລະຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນເສຍຄວາມຈຳໄລຍະສັ້ນ, ຊ່ວຍເພີ່ມຈຳນວນເຊວປະສາດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຈຳ 3 ໄຂ່: ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ເຊິ່ງໂຄລີນໃນໄຂ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແລະຄວາມຈຳ, ໄຂ່ໄກ່ສາມາດໃຫ້ພະລັງງານດົນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ຫິວຕະຫຼອດ 4 ຜັກຫົມ: ຊ່ວຍຫຼຸດອາການຄວາມຈຳເສື່ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຍິງ ເຊິ່ງມີການວິໄຈພົບວ່າຜູ້ຍິງໄວກາງຄົນທີກິນຜັກຫົມຮ່ວມກັບຜັກໃບຂຽວຊະນິດອື່ນໆຕະຫຼອດ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການຄວາມຈຳເສື່ອມໄປໄດ້ເຖິງ 2 ປີ ຜັກຫົມມີເອນໄຊທີ່ີດີຕໍ່ຄວາມແຂງແຮງຂອງເຊວປະສາດ ແລະເສີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ເຊວປະສາດ 5 ຖົ່ວ: ປະເພດຖົ່ວທຸກຊະນິດ ລ້ວນເປັນແຫຼ່ງລວມໂປຣຕີນ, ມີໄຟເບີສູງ ແລະມີໄຂມັນດີຫຼາຍ ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຂະບວນການຄິດ ແລະຄວາມຈຳ 6 ແຄລ໋ອດ: ຫາກຕ້ອງການກະຕຸ້ນໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກຢ່າງສົດຊື່ນ ຄວນກິນໝາກໄມ້ສົດ ໂດຍສະເພາະແຄລ໋ອດສົດ ໃຫ້ກິນຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະຄັ້ງ ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຄວາມຈຳທີ່ດີໄດ້ 7 ໝາກງາ: ມີໂປຣຕີນສູງ ມີໄຂມັນດີ ແລະວິຕາມິນເອ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມສານອາຫານກະຕຸ້ນສະໝອງ, ແມັກນີຊຽມ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປຫຼໍ່ລ້ຽງສະໝອງໄດ້ດີ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເສັ້ນໃຍອາຫານ, ມີປະລິມານໂປຣຕີນທີ່ເໝາະສົມ ລວມທັງມີໂອເມກ້າສູງ 8 ໝາກແອັບເປິ່ນ: ການດື່ມນໍ້າໝາກແອັບເປິ່ນມື້ລະ 2 ແກ້ວ ຫຼືກິນໝາກແອັບເປິ່ນວັນລະ 2-3 ໜ່ວຍ ມີສ່ວນຊ່ວຍເພີ່ມການສ້າງປະສາດໃນສະໝອງທີ່ມີຊື່່ວ່າ "ອະເຊທິລໂຄລີນ" ເຊິ່ງເປັນຕົວກໍານົດຄວາມສາມາດໃນການຈື່ຈຳ ແລະຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຈຳຂອງສະໝອງ ຈຶ່ງຊ່ວຍການຢັບຢັ້ງການເສື່ອມຂອງສະໝອງໄດ້ 9 ຊ໊ອກໂກແລັດ: ຊ່ວຍກະຕຸ້ນສະໝອງ ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ທີ່ຊ່ວຍລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງໄດ້ ທີ່ສຳຄັນຊ່ວຍພັດທະນາ ຄວາມຈື່ຈຳໄດ້ເຖິງ 20% 10 ໝາກເລັ່ນ: ນອກຈາກຊ່ວຍບຳລຸງຜິວແລ້ວ ຍັງເປັນອາຫານທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງໄດ້ດີ ເພາະມີສານໄລໂຄປີນ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສື່ອມຂອງເຊວໃນຮ່າງກາຍ ແລະເຊວສະໝອງ ຈຶ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຕ່າງໆ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບສະໝອງ