ກິນໝາກໄມ້ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດ


...

   ຮຽບຮຽງໂດຍ : ລຸ້ງດາວ ທຸກຄົນກໍ່ຮູ້ວ່າໝາກ ໄມ້ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ບາງເທື່ອການກິນໝາກໄມ້ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ບໍເພິ່ງປາຖະໜາບໍ່ວ່າຈະເປັນ ສານເຄມີ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄວາມ ຫວານຂອງໝາກໄມ້ບາງຊະ ນິດທີ່ອາດສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງ ກາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ທີ່ປຶກສາກົນອະນາໄມ ແລະ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິດ້ານໂພຊະ ນາການສຳນັກງານກອງທຶນ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງໄທໃຫ້ ຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຮັບ ປະທານໝາກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ປະ ໂຫຍດທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼຸຸດຄວາມ ສ່ຽງຈາກຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບທີ່ອາດ ຈະຕາມມາໂດຍມີ 5 ຂໍ້ດັ່ງນີ້. 1. ກິນໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະ ນິດ ບໍ່ຄວນກິນໝາກໄມ້ຊະນິດ ດຽວຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍໆມື້ ຄວນ ກິນໝາກໄມ້ຊະນິດອື່ນປະປົນ ກັນໄປ ເພາະວ່າໝາກໄມ້ແຕ່ ລະຊະນິດທີ່ມີສີແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຕ່າງຊະນິດຈະມີສານ ອາຫານ ແລະ ສານຕໍ່ຕ້ານອາ ຕອມອິດສະລະ ຫຼື ສານປ້ອງ ກັນມະເຮັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ອີກ. ຖ້າເຮົາກິນໝາກໄມ້ຫຼາຍ ຊະນິດກໍຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບສານ ອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ ຮ່າງກາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. 2. ກິນໝາກໄມ້ໃຫ້ພຽງ ພໍ ໃນແຕ່ລະມື້ຄວນກິນໝາກ ໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 3 ສ່ວນຕໍ່ມື້ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ 1 ໜ່ວຍ, ໝາກກ້ວຍ 1 ໜ່ວຍເທົ່າກັບ 1ສ່ວນ. ໝາກ ນັດ, ໝາກຮຸ່ງ, ໝາກໂມ 6-7 ຕ່ອນພໍດີຄຳ. ແຕ່ລະຕອນຖືວ່າ 1 ສ່ວນ. ມື້ໜຶ່ງຕ້ອງກິນໃຫ້ໄດ້ 3 ສ່ວນຈຶ່ງຈະໄດ້ປະລິມານທີ່ ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍ. 3. ກິນແຕ່ໝາກໄມ້ທີ່ມີ ຄວາມຫວານໜ້ອຍ ຫວານ ປານກາງ ແລະ ກິນໝາກໄມ້ທີ່ ຫວານຫຼາຍໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ ເພາະນ້ຳຕານທີ່ຢູ່ໃນໝາກໄມ້ ສາມາດປ່ຽນແປງໄຂມັນໄດ້ ເຊັ່ນກັນຖ້າກິນໃນປະລິມານທີ່ ຮ່າງກາຍນຳໄປໃຊ້ບໍ່ໝົດ. 4. ຖ້າໃນລະຫວ່າງຄາບ ເຂົ້າ (ເຊົ້າ, ສວຍ, ແລງ) ເກີດ ຄວາມຫິວ ຄວນກິນໝາກໄມ້ ແທນການກິນຂະໜົມຫວານ ເພາະເປັນກຸ່ມອາຫານທີ່ໃຫ້ ພະລັງງານຕ່ຳ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ ຮູ້ສຶກອື່ມໄດ້ດົນ. 5. ກິນໝາກໄມ້ຕາມລະ ດູການ ເພາະລາຄາຖືກ ມີຄຸນ ຄ່າທາງໂພຊະນາການຫຼາຍ ກວ່າໝາກໄມ້ທີ່ອອກນອກລະ ດູການ ແລະ ປອດໄພຈາກ ສານເຄມີ. ໝາກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ຕ້ານພະຍາດໄດ້ໝົດ, ມີຄຸນປະ ໂຫຍດຄືກັນພຽງແຕ່ຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນເອງ. ໝາກໄມ້ ແຕ່ລະຊະນິດ ແຕ່ລະສີສານ ອາຫານອາດຈະບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ທີ່ ມີໃນໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດຄື: ວິຕາມິນເຊ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ ມີສີອາດຈະມີເບຕ້າແຄໂຣທິນ ຫຼາຍກວ່າໝາກໄມ້ຊະນິດອື່ນໆ.