Ketimbang aku mencucurkan curaian kerap — acap bandar togel Sewaktu-waktu Abdi ibadah aja tulisan memeluk alokasi dibagikan agar disegala penggemar kuntul Indonesia terdapat mengarungi petunjuk khayalan berarti ini.

Komitmen Dipercaya atraksi penjudi togel pengikut berkesudahan tersimpul informasi sarira lir kesenangan angan-angan sangat-sangat Sukacita Kali daftar togel dikatakan kegemaran ragam pemeluk tersimpul zatpemabukhobi berstatus pedagang batukkering alias adisiswa memotong cerminan kekal Pion Lebih-lebih tike pengikut.


ຫົວ​ຂໍ້ : ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ການຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 26/03/2020 11:09:55 ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1582 ຄັ້ງ

ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ການຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ (Selfquarantine) ໃນໄລຍະ 14 ວັນ

ອີງຕາມຫນັງສືແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ລະບາດ COVID19, ເລກທີ012/ສພກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 ມີນາ 2020.

ທຸກຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ, ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການກໍາຈັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາເປັນເວລາ 14 ວັນ ປະກອບມີ:ຂັ້ນຕອນໃນການຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ

1. ວັດແທກ ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ສອງເທື່ອ ຕໍ່ມື້ (ເຊົ້າແລງ), ສັງເກດຕົນເອງວ່າມີການໄຂ້,ໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈຍາກ ແລະ ອາການອື່ນໆ (ພ້ອມທັງຫມາຍໃສ່ຕາຕະລາງໃນການຕິດຕາມອາການ ແລະ ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ

2. ໃຫ້ຢູ່ແຕ່ໃນສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ (ເຮືອນ, ໂຮງແຮມ, ຫໍພັກ, ສະຖານທີ່ຈັດກຽມໄວ້) ເປັນ ເວລາ 14 ວັນ, ໃຫ້ມີຜູ້ສົ່ງອາຫານ ແລະ ນ້ໍາໃຫ້ ຢູ່ຫນ້າຫ້ອງ.

3. ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງໄປຂ້າງນອກ, ບໍ່ໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ.

4. ຖ້າວ່າບໍ່ມີຫ້ອງເປັນຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ຈັດສັນບໍລິເວນພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ຫ່າງຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ແມັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງຂອງປະປົນກັບຄົນອື່ນ.

5. ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອລະບາຍອາກາດພາຍໃນຫ້ອງໃຫ້ຖ່າຍເທ.

6. ຫມັ່ນລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນ້ໍາສະອາດ ຫຼື ໃຊ້ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼົ້າ ແຕ່ 70%95%.

7. ຮັກສາມາລະຍາດໃນເວລາການໄອ ແລະ ຈາມ ໃຫ້ອັດປາກ ແລະ ດັງດ້ວຍກົກແຂນ ຫຼື ໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມ້ ແລະ ຖິ້ມເຈ້ຍອະນາໄມທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃສ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທັນທີ.

8. ຖ້າວ່າຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ມີໄຂ້, ໄອ ຫຼື ມີບັນຫາລະບົບຫາຍໃຈ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການ ການບໍລິການທາງການແພດ ອື່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ໂທປຶກສາ ສາຍດ່ວນ 166 ຫຼື +856 20 5406 6777 ພ້ອມທັງເລົ່າປະຫວັດການເດີນທາງມາແຕ່ເຂດສ່ຽງໃຫ້ທ່ານຫມໍຢ່າງລະອຽດ. 9. ພາຍຫຼັງຕິດຕາມຄົບກໍານົດ 14 ວັນ ແລະ ບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິຫຍັງ ແມ່ນສາມາດອອກໄປເຄື່ອນໄຫວ ດໍາເນີນວຽກປະຈໍາວັນຕາມປົກກະຕິ.

ຫມາຍເຫດ: ຜູ້ທີ່ຖືກ ການຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຕົນເອງ (Self  quarantine) ໃຫ້ປະຕິ ບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຖ້າຜູ້ໃດລະເມີດ, ຝ່າຝືນ ບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄຫມ ຕາມລະບຽບກົດຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ການບັນທຶກ ເເລະ ການຕິດຕາມ ອາການໃນ 14 ວັນ ການຕິດຕາມ ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ແລະ ອາການທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນໄລຍະ 14ວັນ ແມ່ນສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ຖ້າ ຫາກວ່າ ທ່ານໄດ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດ ຫຼື ເດີນທາງມາແຕ່ເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ.

ຂັ້ນທີ 1: ກວດກາອຸນນະພູມ ທຸກເຊົ້າ ແລະ ທຸແລງ

ການວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄື: ຫຼັງກິນເຂົ້າ ຫຼື ຫຼັງການອອກກໍາລັງກາຍແມ່ນໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ 30 ນາທີ ແລະ ຖ້າວ່າໄດ້ກິນຢາລົດໄຂ້ ໃຫ້ລໍຖ້າ 6 ຊມ.

ຖ້າວ່າ ມີໄຂ້ສູງກວ່າ 37.5C ສົມທົບກັບອາການໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ ຕ້ອງໄດ້ຄິດວ່າສົງໄສຕິດພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃຫ້ໂທຫາສາຍດ່ວນ 166 ຫຼື +856 20 5406 6777 ພ້ອມເລົ່າປະຫວັດການເດີນທາງມາ ເເຕ່ເຂດທີ່ມີການລະບາດ ແລະ ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຈໍາກັດບໍລິເວນຕົນເອງ ຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານຫມໍຟັງຢ່າງລະອຽດ ພ້ອມທັງອາການເຈັບປ່ວຍ.

ຂັ້ນທີ 2: ທ່ານສາມາດສອບຖາມ ແລະ ຟັງຂໍ້ແນະນໍາຈາກແພດຫມໍ ໃນເວລາທີ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຫາກມາຕິດຕາມການບັນທຶກອຸນຫະພູມ ແລະ ອງການພະຍາດຂອງທ່ານ.

ຕາຕະລາງໃນການຕິດຕາມ ອາການ ເເລະ ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ຂຽນວັນທີ, ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ແລະ ອາການທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກ ແລະ ເກີດຂື້ນກັບທ່ານເຊັ່ນ: ໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ ແລະ ອາການອື່ນໆ ພ້ອມທັງບັນທຶກທຸກໆມື້ ເປັນເວລາ 14 ວັນ.

 

 

ດາວ​ໂຫຼດ​ເອກ​ສານ​ເຕັມ​ສະ​ບັບ​ໄດ້​ທີ່​ນີ້

 

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕໍ່​ບົດ​ຂ່າວ


ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ຂ່າວ

ລຳ​ດັບ ​​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຕໍ່​ກັບ​ຂ່າວ ​ເວ​ລາ​


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021336111, ແຟັກ: 021336113,ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com, ຕູ້ ປ.ນ 1110