ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມສິນຄ້າອອກຕ່າງປະເທດ


...

   ຂ່າວສານຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນຄ່າ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ສິນໃນ ນ້ຳໃນເດືອນກຸມພາ 2017 ບັນ ລຸ 1,9 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ ຍົກຍອດມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ໃນ 2 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2017 ບັນ ລຸ 4,3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 1,4% ທຽບກັບໄລຍະດຽວ ກັນຂອງປີກາຍ. ໃນຈຳນວນນັ້ນ, ທຽບກັບ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2016, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກບັນດາສິນ ຄ້າກະສິກຳຕົ້ນຕໍບັນລຸ 2,4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,8% ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນ ໃນນ້ຳບັນລຸ 844 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ຫຼຸຸດລົງ 3,1%, ມູນ ຄ່າການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນ ປ່າໄມ້ບັນລຸ 993 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,3% . ສິນຄ້າຈະເລີນເຕີບໂຕ ແຮງທີ່ສຸດແມ່ນຢາງພາລາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 25,4% ທາງດ້ານປະ ລິມານ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 2,4 ເທົ່າ ທາງດ້ານມູນຄ່າທຽບກັບ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ ບັນ ດາສິນຄ້າໄມ້ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ 0,8% ທາງດ້ານມູນຄ່າທຽບກັບໄລ ຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຄຽງຄູ່ກັນກັບການເພີ່ມ ຂຶ້ນຂອງສິນຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ, ແຕ່ຍັງມີສິນຄ້າຕົ້ນຕໍຈຳນວນ ໜຶ່ງມີການຫຼຸຸດລົງແຮງທຽບກັບ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2016 ເຊັ່ນ: ເຂົ້າສານ, ຊາ, ໝາກ ມ່ວງຫິມະພານ ແລະ ໝາກ ພິກໄທ... ຫຼຸຸດລົງແຮງທີ່ສຸດແມ່ນ ການສົ່ງອອກເຂົ້າຫຼຸຸດລົງ 17,2% ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຫຼຸຸດ ລົງ 40,6% ທາງດ້ານມູນຄ່າ ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ ກາຍ. ກ່ຽວກັບປະລິມານການ ສົ່ງອອກເຂົ້າໃນເດືອນ 2/2017 ຄາດວ່າບັນລຸ 462.000 ໂຕນ ແລະ ບັນລຸມູນຄ່າ 104 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ຍົກຍອດ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກເຂົ້າໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ ບັນລຸ 799.000 ໂຕນ ແລະ ບັນລຸມູນຄ່າ 248 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.