ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຫຼາຍຊະນິດຈາກກຳປູເຈຍ ຈະຍົກເວັ້ນພາສີ


...

     ຂ່າວສານຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມໄດ້ອະນຸມັດຮັບ ຮອງດຳລັດເລກທີ 24/2017 ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງກຳນົດອາ ກອນນຳເຂົ້າໄດ້ຮັບນະໂຍ ບາຍພິເສດ ເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ຕົກ ລົງຊຸກຍູ້ການຄ້າສອງຝ່າຍລະ ຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູ ເຈຍ ປີ 2016. ຕາມດຳລັດສະບັບດັ່ງ ກ່າວ: ສັດປີກທຸກປະເພດທີ່ ຍັງເປັນ ລວມທັງຊີ້ນແຊ່ແຂງ, ໝາກໄມ້ອົບແຫ້ງ ຫຼື ໝາກໄມ້ ສົດ, ເຂົ້າ, ຊີ້ນ ແລະ ເຂົ້າໜົມ ທຸກປະເພດ, ຜະລິດຕະພັນອາ ຫານສຳເລັດຮູບຕ່າງໆລ້ວນ ແຕ່ຈະໄດ້ຍົກເວັ້ນການເສຍ ພາສີ 0%. ບັນດາສິນຄ້ານຳ ເຂົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຕາມຮູບແບບ S (C/O form S) ໂດຍແມ່ນ ອົງການອຳນາດລັດຂອງກຳປູ ເຈຍອະນຸຍາດ, ຜ່ານດ່ານຊາຍ ແດນ 24 ແຫ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສອງປະເທດ. ຂ່າວລະບຸວ່າ: ສຳລັບສິນ ຄ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ເຂົ້າ ແລະ ໃບຢາສູບແຫ້ງ ໂດຍ ແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດຫວຽດ ນາມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ລົງທຶນ, ປູກຢູ່ກຳປູເຈຍທີ່ສົ່ງ ເຂົ້າມາຫວຽດນາມ ແມ່ນປະຕິ ບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍອາ ກອນນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກທີ່ໄດ້ ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ. ສ່ວນສິນ ຄ້າກະສິກຳທີ່ຜະລິດຢູ່ກຳປູ ເຈຍ ໂດຍແມ່ນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມນຳເຂົ້າ ເພື່ອສົ່ງ ອອກໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົນໄກນຳ ເຂົ້າຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສົ່ງອອກຂອງ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສັນຍາພາກພື້ນ, ສາກົນ ທີ່ສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເຊັນ ສັນຍາ.