ບິງເຢືອງ ເຊື້ອເຊີນຕ່າງປະເທດລົງທຶນ ໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ


...

     ຂ່າວສານຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ: ທ່ານ ຮູວິນງ໊ອກ ດ້າງ ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກ ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວແຂວງບິງເຢືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ປີ 2016 ເຖິງ 2020 ແຂວງບິງ ເຢືອງ, ມີຄວາມຕ້ອງການ ການ ລົງທຶນກວ່າ 6.300 ຕື້ດົງ ໃນນັ້ນ ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ກວມແຕ່ 15-20%, ສ່ວນທີ່ຍັງ ເຫຼືອແມ່ນຈາກບັນດາແຫຼ່ງທຶນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງຈາກບັນດາພາກ ສ່ວນເສດຖະກິດເຂົ້າຮ່ວມພັດ ທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ພິເສດ ແມ່ນແຫຼ່ງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງ ປະເທດ ຫຼື ເອັຟດີໄອ . ໃນໄລຍະ 2016 - 2020 ແຂວງບິງເຢືອງບັນລຸເປົ້າໝາຍ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍ ລະດັບຈະເລີນເຕີບໂຕສະເລ່ຍ ແຕ່ລະປີບັນລຸປະມານ 20%. ແຂວງເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາດິນໃຫ້ ແກ່ການພັດທະນາການທ່ອງ ທ່ຽວ, ມຸ່ງໄປສູ່ການດຶງດູດການ ເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າບັນດາຂະແໜງບໍລິການ ລະດັບສູງ. ທ່ານ ຮູວິນ ງ໊ອກດ້າງ ໃຫ້ ຮູ້ວ່າ: ບັນດາຮູບການ ການ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ແຂວງບິງເຢືອງ ສຸມໃສ່ລົງທຶນໃນໄລຍະ 2016 - 2020 ລວມມີການທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງເຫດ ການ, ການທ່ອງທ່ຽວຊ໊ອບປິ້ງ, ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ການທ່ອງທ່ຽວກິລາລະດັບສູງ, ການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ ມູນເຊື້ອ. ຢູ່ໃນຂອບເຂດແຂວງ ຈະສ້າງບັນດາກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວທີ່ ໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ: ກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວ ເຂດໃຕ້, ລວມມີຕົວເມືອງທູ ເຢົາໜຶ່ງ, ບ້ານຖ້ວນອ່ານ, ບ້ານ ຢີ້ອ່ານ ແລະ ພາກສ່ວນໜຶ່ງ ທາງພາກໃຕ້ບ້ານເບນກ້າດ ຈະສຸມໃສ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນ ຕົ້ນຕໍຂອງການທ່ອງທ່ຽວສວນ, ຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ພັກ ຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ, ຢ້ຽມຢາມ ເຂດອະນຸສອນປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ. ທາງທິດຕາເວັນ ຕົກສ່ຽງໃຕ້ທາງແຂວງໄດ້ສຸມ ໃສ່ກໍ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນການ ທ່ອງທ່ຽວລວມມີການຢ້ຽມຢາມ ນຸ່ຍເກົາ, ທ່ອງທ່ຽວເທິງແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ, ສ່ວນທາງທິດຕາເວັນ ອອກຂອງແຂວງຈະພັດທະ ນາການທ່ອງທ່ຽວຕາມແຄມ ແມ່ນ້ຳດົງນາຍ, ແມ່ນ້ຳແບະ. ໄລຍະ 2011-2015 ຈຳ ນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງບິງ ເຢືອງເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍແຕ່ລະປີ 2,3%, ໃນນັ້ນມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດ 205.000 ຖ້ຽວ ຄົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 4.185.000 ຖ້ຽວຄົນ, ບັນລຸ 100% ຂອງແຜນການຂອງປີ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,5% ທຽບກັບ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2015, ລາຍຮັບບັນລຸ 1.200 ຕື້ດົງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ທຽບກັບໄລຍະ ດຽວກັນຂອງປີ 2015.