ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021 336111, ແຟັກ 336113, ຕູ້ ປນ 1110.
     https://pasaxon.org.la Email:pasaxonn@yahoo.com