ຂ່າວສານຫວຽດນາມລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ໄດ້ປັບຫຼຸດການຄາດຄະເນອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງເຂດນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນລວມເອີຣົບ (ເອີໂຣໂຊນ) ໃນປີ 2024 ແລະ ກ່າວເຕືອນວ່າເສດຖະກິດເອີຣົບ ຍັງປະສົບກັບຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມສາດການເມືອງ.
ຕາມບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ທີ່ປະກາດໂດຍທ່ານ ເປົາໂລ ເຈນທິໂລນິ ຄະນະກຳມະການເອີຣົບຮັບຜິດຊອບດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງເຂດເອີໂຣໂຊນ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຈາກລະດັບ 5,4% ໃນປີ 2023 ລົງເປັນ 2,5% ໃນປີ 2024 ແລະ 2,1% ໃນປີ 2025, ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນ 2,7% ແລະ 2,2%.
ພື້ນຖານເສດຖະກິດເອີໂຣໂຊນ ຈະເຕີບໂຕ 0,8% ໃນປີ 2024, ຄືກັນກັບການຄາດຄະເນໃນເດືອນກຸມພາ.ການເຕີບໂຕຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 1,4% ໃນປີ 2025, ເມື່ອທຽບກັບ 1,5% ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.